Hem - Falsterbo Fågelstation

To be replaced

Modulvinjett
Hem Ringmärkning Sträck Guidning Rastfågelräkning Dagbok Lokaler Artlista Galleri Jobb Logi Publikationer Om stationen In English icon change language
2
Kommentarer

Tabellen visar alla fåglar som ringmärkts i Falsterbo fågelstations regi. Särskilt under 1950- och 1960-talen förekom en hel del märkningar utanför Falsterbonäset. Exempel på detta är de storskaliga märkningarna av tärn- och måsungar i Foteviken 1958-65, märkningen av tornuggleungar på olika håll i Skåne 1959-67 samt märkningar vintertid av gräsand och knölsvan i Malmö 1962-65. Därtill tillkommer ett fåtal fåglar, som ringmärkts efter rehabilitering.

Uppgifterna från tiden före 1980 finns inte i digital form (än) och är inte kontrollräknade. Detta är orsaken till uppdelningen i två perioder. Kolumnen "1980-idag" innehåller således både standardiserad och all annan märkning under perioden. Antalsuppgifterna i de båda perioderna är alltså på intet sätt jämförbara.

Alla arter - alla år

Art 1947-1979 1980-idag Totalt
Knölsvan13723160
Grågås-11
Kanadagås-11
Vitkindad gås-55
Prutgås-88
Gravand571572
Bläsand-55
Kricka35263415
Gräsand588101689
Stjärtand314
Årta13-13
Skedand45247
Bergand-22
Ejder6141102
Alfågel5-5
Svärta5-5
Knipa145
Småskrake9817
Storskrake-11
Rapphöna5-5
Fasan6-6
Smådopping-1414
Storskarv-1010
Rördrom1-1
Gråhäger-44
Vit stork1-1
Bivråk347
Röd glada-11
Havsörn1-1
Brun kärrhök-22
Blå kärrhök3-3
Duvhök167
Sparvhök4362 7053 141
Ormvråk8913102
Fjällvråk22224
Kungsörn2-2
Tornfalk198272470
Aftonfalk1-1
Stenfalk156
Lärkfalk178
Pilgrimsfalk-11
Vattenrall196225421
Småfläckig sumphöna6780147
Kornknarr1-1
Rörhöna35617373
Sothöna9823121
Strandskata9730127
Skärfläcka245188433
Mindre strandpipare42446
Större strandpipare9771751 152
Svartbent strandpipare69170
Ljungpipare516
Kustpipare271542
Tofsvipa24513258
Kustsnäppa172348520
Sandlöpare32932
Småsnäppa24235277
Mosnäppa1594163
Tuvsnäppa1-1
Spovsnäppa52771598
Kärrsnäppa17 2112 58019 791
Myrsnäppa9511106
Brushane1 307461 353
Dvärgbeckasin24446
Enkelbeckasin2 9621173 079
Morkulla-55
Rödspov4-4
Myrspov63844
Småspov189
Storspov21315
Svartsnäppa15018168
Rödbena1 5152631 778
Gluttsnäppa17871249
Skogssnäppa37159430
Grönbena5 0182605 278
Drillsnäppa6 1214076 528
Roskarl4953102
Smalnäbbad simsnäppa9312
Skrattmås9 164449 208
Fiskmås7956801
Silltrut11112
Gråtrut1 2221 0762 298
Havstrut-99
Skräntärna145
Kentsk tärna1 0811 5472 628
Fisktärna53401454
Silvertärna25646302
Småtärna18571256
Svarttärna-1313
Vitvingad tärna-11
Tordmule213
Skogsduva-77
Ringduva237194
Turkduva448
Gök274471
Tornuggla1751176
Hökuggla134
Sparvuggla246
Kattuggla423274
Hornuggla198485683
Jorduggla225678
Pärluggla312479791
Nattskärra31720
Tornseglare460495955
Kungsfiskare41923
Härfågel2-2
Göktyta162208370
Gröngöling11819
Spillkråka14561206
Större hackspett6674391 106
Mellanspett1-1
Mindre hackspett16393256
Trädlärka53439
Sånglärka12594219
Backsvala5502 4102 960
Ladusvala4 6586 89311 551
Hussvala7862 2273 013
Hussvala x ladusvala-44
Fältpiplärka61364
Trädpiplärka3 4126 91010 322
Ängspiplärka8746691 543
Rödstrupig piplärka63238
Skärpiplärka6647113
Gulärla3 6222 8406 462
Citronärla-44
Forsärla23436
Sädesärla3 1092 4705 579
Sidensvans161128289
Strömstare1-1
Gärdsmyg5 54436 31041 854
Järnsparv3 50520 24423 749
Sibirisk järnsparv-11
Rödhake48 926160 507209 433
Näktergal2637821 045
Sydnäktergal123
Blåhake54149203
Blåstjärt-44
Svart rödstjärt66547613
Rödstjärt10 54413 31323 857
Buskskvätta1 0172 6373 654
Svarthakad buskskvätta-3030
Vitgumpad buskskvätta-11
Amurbuskskvätta-11
Stenskvätta4376451 082
Ringtrast134154
Koltrast1 0916 0687 159
Björktrast62460522
Taltrast2 10814 27616 384
Rödvingetrast5191 4641 983
Dubbeltrast123547
Gräshoppsångare33252285
Flodsångare-44
Vassångare-88
Vattensångare4610
Sävsångare3 71625 83929 555
Fältsångare167
Säv- x fältsångare-11
Busksångare224
Kärrsångare2385 1805 418
Rörsångare7 89876 14084 038
Trastsångare27274
Härmsångare6453 5384 183
Rödstrupig sångare-11
Höksångare214566
Ärtsångare1 6858 72510 410
Törnsångare2 0386 3928 430
Trädgårdssångare2 0179 35911 376
Svarthätta9728 9109 882
Lundsångare32225
Kungsfågelsångare12425
Taigasångare53742
Bergstaigasångare-11
Videsångare-33
Grönsångare3261 0701 396
Gransångare1 17320 91122 084
Iberisk gransångare-22
Lövsångare28 159112 461140 620
Kungsfågel25 651120 623146 274
Brandkronad kungsfågel25570595
Kungsfågel x brandkronad-22
Grå flugsnappare9483 6374 585
Mindre flugsnappare101432533
Narcissflugsnappare-11
Halsbandsflugsnappare156
Svartvit flugsnappare3 1416 1809 321
Skäggmes1371372
Stjärtmes5152 7983 313
Entita4610
Talltita171027
Tofsmes156
Svartmes2 3652 9065 271
Blåmes9 866179 681189 547
Talgoxe7 05331 89738 950
Nötväcka2577102
Trädkrypare5161 4181 934
Trädgårdsträdkrypare-3030
Trädgårdsträdkrypare x trädkrypare-11
Pungmes6679685
Törnskata7061 6572 363
Varfågel7479153
Nötskrika8062 0252 831
Skata433137570
Nötkråka66111177
Kaja336
Råka6-6
Kråka14515160
Stare4 0164 6618 677
Rosenstare-11
Gråsparv414314728
Spansk sparv-11
Pilfink2 2073 3895 596
Pilfink x gråsparv-77
Bofink2 93014 48817 418
Bergfink6 0983 1279 225
Gulhämpling24042
Grönfink1 6365 6937 329
Steglits23319342
Grönsiska1 50038 01439 514
Hämpling3831 1711 554
Vinterhämpling34133167
Gråsiska30211 16311 465
Snösiska-106106
Bändelkorsnäbb-33
Mindre korsnäbb159238397
Större korsnäbb13417
Rosenfink6138144
Domherre3622 8213 183
Stenknäck4172113
Lappsparv2-2
Snösparv4-4
Gulsparv8661 5282 394
Ortolansparv302656
Videsparv-33
Dvärgsparv189
Gyllensparv-11
Sävsparv2 18510 54612 731
Kornsparv6-6
Totalt271 9951 029 0361 301 031

2021-12-12
Copyright© 2023, Falsterbo Fågelstation.

Logga in