2

Alla arter - alla år

Kommentarer

Tabellen visar alla fåglar som ringmärkts i Falsterbo fågelstations regi. Särskilt under 1950- och 1960-talen förekom en hel del märkningar utanför Falsterbonäset. Exempel på detta är de storskaliga märkningarna av tärn- och måsungar i Foteviken 1958-65, märkningen av tornuggleungar på olika håll i Skåne 1959-67 samt märkningar vintertid av gräsand och knölsvan i Malmö 1962-65. Därtill tillkommer ett fåtal fåglar, som ringmärkts efter rehabilitering.

Uppgifterna från tiden före 1980 finns inte i digital form (än) och är inte kontrollräknade. Detta är orsaken till uppdelningen i två perioder. Kolumnen "1980-idag" innehåller således både standardiserad och all annan märkning under perioden. Antalsuppgifterna i de båda perioderna är alltså på intet sätt jämförbara.

Art 1947-1979 1980-idag Totalt
Knölsvan13723160
Grågås-11
Kanadagås-11
Vitkindad gås-55
Prutgås-88
Gravand571572
Bläsand-55
Kricka35263415
Gräsand588101689
Stjärtand314
Årta13-13
Skedand45247
Bergand-22
Ejder6141102
Alfågel5-5
Svärta5-5
Knipa145
Småskrake9817
Storskrake-11
Rapphöna5-5
Fasan6-6
Smådopping-1414
Storskarv-1010
Rördrom1-1
Gråhäger-44
Vit stork1-1
Bivråk347
Röd glada-11
Havsörn1-1
Brun kärrhök-22
Blå kärrhök3-3
Duvhök167
Sparvhök4362 7063 142
Ormvråk8913102
Fjällvråk22224
Kungsörn2-2
Tornfalk198272470
Aftonfalk1-1
Stenfalk156
Lärkfalk178
Pilgrimsfalk-11
Vattenrall196225421
Småfläckig sumphöna6780147
Kornknarr1-1
Rörhöna35617373
Sothöna9823121
Strandskata9730127
Skärfläcka245188433
Mindre strandpipare42446
Större strandpipare9771751 152
Svartbent strandpipare69170
Ljungpipare516
Kustpipare271542
Tofsvipa24513258
Kustsnäppa172348520
Sandlöpare32932
Småsnäppa24235277
Mosnäppa1594163
Tuvsnäppa1-1
Spovsnäppa52771598
Kärrsnäppa17 2112 58019 791
Myrsnäppa9511106
Brushane1 307461 353
Dvärgbeckasin24446
Enkelbeckasin2 9621173 079
Morkulla-55
Rödspov4-4
Myrspov63844
Småspov189
Storspov21315
Svartsnäppa15018168
Rödbena1 5152631 778
Gluttsnäppa17871249
Skogssnäppa37159430
Grönbena5 0182605 278
Drillsnäppa6 1214076 528
Roskarl4953102
Smalnäbbad simsnäppa9312
Skrattmås9 164449 208
Fiskmås7956801
Silltrut11112
Gråtrut1 2221 0762 298
Havstrut-99
Skräntärna145
Kentsk tärna1 0811 5472 628
Fisktärna53401454
Silvertärna25646302
Småtärna18571256
Svarttärna-1313
Vitvingad tärna-11
Tordmule213
Skogsduva-77
Ringduva237194
Turkduva448
Gök274471
Tornuggla1751176
Hökuggla134
Sparvuggla246
Kattuggla423274
Hornuggla198485683
Jorduggla225678
Pärluggla312479791
Nattskärra31821
Tornseglare460495955
Kungsfiskare41923
Härfågel2-2
Göktyta162208370
Gröngöling11819
Spillkråka14561206
Större hackspett6674401 107
Mellanspett1-1
Mindre hackspett16393256
Trädlärka53439
Sånglärka12594219
Backsvala5502 4102 960
Ladusvala4 6586 89311 551
Hussvala7862 2433 029
Hussvala x ladusvala-44
Fältpiplärka61364
Trädpiplärka3 4126 91210 324
Ängspiplärka8746691 543
Rödstrupig piplärka63238
Skärpiplärka6647113
Gulärla3 6222 8406 462
Citronärla-44
Forsärla23436
Sädesärla3 1092 4955 604
Sidensvans161128289
Strömstare1-1
Gärdsmyg5 54436 39341 937
Järnsparv3 50520 35323 858
Sibirisk järnsparv-11
Rödhake48 926160 778209 704
Näktergal2637931 056
Sydnäktergal123
Blåhake54149203
Blåstjärt-44
Svart rödstjärt66547613
Rödstjärt10 54413 43223 976
Buskskvätta1 0172 6383 655
Svarthakad buskskvätta-3030
Vitgumpad buskskvätta-11
Amurbuskskvätta-11
Stenskvätta4376451 082
Ringtrast134255
Koltrast1 0916 0827 173
Björktrast62462524
Taltrast2 10814 30816 416
Rödvingetrast5191 4671 986
Dubbeltrast123547
Gräshoppsångare33252285
Flodsångare-44
Vassångare-88
Vattensångare4610
Sävsångare3 71625 84029 556
Fältsångare167
Säv- x fältsångare-11
Busksångare235
Kärrsångare2385 2015 439
Rörsångare7 89876 14684 044
Trastsångare27274
Härmsångare6453 5914 236
Rödstrupig sångare-11
Höksångare214667
Ärtsångare1 6858 84210 527
Törnsångare2 0386 4338 471
Trädgårdssångare2 0179 38211 399
Svarthätta9729 0099 981
Lundsångare32225
Kungsfågelsångare12425
Taigasångare53742
Bergstaigasångare-11
Videsångare-33
Grönsångare3261 0721 398
Gransångare1 17321 05922 232
Iberisk gransångare-22
Lövsångare28 159112 801140 960
Kungsfågel25 651120 736146 387
Brandkronad kungsfågel25579604
Kungsfågel x brandkronad-22
Grå flugsnappare9483 6584 606
Mindre flugsnappare101436537
Narcissflugsnappare-11
Halsbandsflugsnappare156
Svartvit flugsnappare3 1416 1989 339
Skäggmes1371372
Stjärtmes5152 7993 314
Entita4610
Talltita171027
Tofsmes156
Svartmes2 3652 9075 272
Blåmes9 866179 721189 587
Talgoxe7 05331 91638 969
Nötväcka2577102
Trädkrypare5161 4201 936
Trädgårdsträdkrypare-3030
Trädgårdsträdkrypare x trädkrypare-11
Pungmes6679685
Törnskata7061 6602 366
Varfågel7479153
Nötskrika8062 0252 831
Skata433137570
Nötkråka66111177
Kaja336
Råka6-6
Kråka14515160
Stare4 0164 7728 788
Rosenstare-11
Gråsparv414314728
Spansk sparv-11
Pilfink2 2073 3905 597
Pilfink x gråsparv-77
Bofink2 93014 53817 468
Bergfink6 0983 1349 232
Gulhämpling24244
Grönfink1 6365 7037 339
Steglits23334357
Grönsiska1 50038 04539 545
Hämpling3831 1931 576
Vinterhämpling34133167
Gråsiska30211 16611 468
Snösiska-106106
Bändelkorsnäbb-33
Mindre korsnäbb159238397
Större korsnäbb13417
Rosenfink6139145
Domherre3622 8233 185
Stenknäck4173114
Lappsparv2-2
Snösparv4-4
Gulsparv8661 5292 395
Ortolansparv302656
Videsparv-33
Dvärgsparv189
Gyllensparv-11
Sävsparv2 18510 54712 732
Kornsparv6-6
Totalt271 9951 031 0701 303 065