2

Alla arter - från och med 1980

Här visas säsongssummor och totalsumman per art för den standardiserade fångsten som startade 1980.

Art Standariserad märkning Övrigt Totalt
Fyren, vår Fyren höst Flommen Flygga Pull
Prutgås---8-8
Kanadagås---1-1
Vitkindad gås---5-5
Grågås---1-1
Knölsvan--117523
Gravand---15-15
Skedand--11-2
Bläsand---5-5
Gräsand21-135611101
Stjärtand---1-1
Kricka--459-63
Bergand---2-2
Ejder---41-41
Knipa---4-4
Storskrake---1-1
Småskrake---8-8
Nattskärra103-5-18
Tornseglare-18-43938495
Gök122624-44
Turkduva1--3-4
Skogsduva---437
Ringduva1935-16171
Vattenrall--6613326225
Småfläckig sumphöna--3149-80
Rörhöna--512-17
Sothöna---20323
Smådopping---14-14
Strandskata---30-30
Skärfläcka---4184188
Ljungpipare---1-1
Kustpipare---15-15
Tofsvipa--13913
Större strandpipare---1669175
Mindre strandpipare--13-4
Svartbent strandpipare----11
Småspov---8-8
Storspov---13-13
Myrspov---38-38
Roskarl---53-53
Kustsnäppa---348-348
Brushane--640-46
Myrsnäppa--110-11
Spovsnäppa---71-71
Mosnäppa--13-4
Sandlöpare---29-29
Kärrsnäppa--12 579-2 580
Småsnäppa---35-35
Morkulla13-1-5
Dvärgbeckasin--1925-44
Enkelbeckasin--5958-117
Smalnäbbad simsnäppa---3-3
Drillsnäppa--80327-407
Skogssnäppa--4613-59
Rödbena---263-263
Grönbena--158102-260
Svartsnäppa--99-18
Gluttsnäppa--2348-71
Tordmule---1-1
Skrattmås-1636144
Fiskmås---336
Havstrut---549
Gråtrut---51 0711 076
Silltrut----11
Småtärna---462571
Skräntärna---134
Vitvingad tärna---1-1
Svarttärna---13-13
Kentsk tärna---7398081 547
Fisktärna---401-401
Silvertärna---361046
Storskarv---10-10
Gråhäger--31-4
Bivråk---4-4
Sparvhök431 521241 118-2 706
Duvhök-5-1-6
Brun kärrhök--2--2
Röd glada---1-1
Fjällvråk-1-1-2
Ormvråk-7-6-13
Tornuggla---1-1
Pärluggla-9-470-479
Hökuggla-3---3
Sparvuggla---4-4
Jorduggla---55156
Hornuggla1617-451-484
Kattuggla---32932
Kungsfiskare1117--19
Göktyta71863579208
Mindre hackspett192---93
Större hackspett33403-4-440
Spillkråka258-1-61
Gröngöling-18---18
Tornfalk125139197272
Stenfalk-2-3-5
Lärkfalk22-3-7
Pilgrimsfalk---1-1
Törnskata65064332938-1 660
Varfågel37024-79
Nötskrika52 019-1-2 025
Skata11946215137
Nötkråka-110-1-111
Kaja-2-1-3
Gråkråka23-4615
Svartmes632 7891428132 907
Tofsmes23---5
Entita132--6
Talltita-10---10
Blåmes776172 0414 4821 3191 103179 721
Talgoxe1 53926 5111061 2672 49331 916
Pungmes-86656-679
Skäggmes-63578-371
Trädlärka-7-27-34
Sånglärka39672494
Backsvala4532 26786-2 410
Ladusvala1211256 018605246 893
Hussvala3342372952911 0862 243
Hussvala x ladusvala-13--4
Stjärtmes472 702-50-2 799
Grönsångare122918302-1 072
Bergstaigasångare---1-1
Taigasångare12943-37
Kungsfågelsångare-23-1-24
Videsångare-3---3
Lövsångare48 25141 88422 2903679112 801
Gransångare5 24413 1492 250416-21 059
Iberisk gransångare2----2
Lundsångare1741--22
Trastsångare1170--72
Vattensångare--6--6
Sävsångare346525 65289-25 840
Säv- x fältsångare--1--1
Fältsångare1-5--6
Busksångare12---3
Rörsångare99789773 831419276 146
Kärrsångare6241744 38716-5 201
Härmsångare1 6131 8271123633 591
Flodsångare-22--4
Vassångare-17--8
Gräshoppsångare21571695-252
Svarthätta3 1815 523138167-9 009
Trädgårdssångare2 3146 83115087-9 382
Höksångare211933-46
Ärtsångare5 0353 53920761-8 842
Rödstrupig sångare1----1
Törnsångare2 7082 0061 65564-6 433
Brandkronad kungsfågel265300113-579
Kungsfågel7 713111 895257871-120 736
Kungsfågel x brandkronad-2---2
Sidensvans1--127-128
Gärdsmyg4 01330 1721 767441-36 393
Nötväcka557-9677
Trädkrypare701 303-25221 420
Trädgårdsträdkrypare1910-1-30
Trädgårdsträdkrypare x trädkrypare-1---1
Stare9314031283582 9524 772
Rosenstare1----1
Taltrast2 46811 6439799114 308
Dubbeltrast1320-2-35
Rödvingetrast3571 083-27-1 467
Koltrast2 5812 8344573906 082
Björktrast174158211117462
Ringtrast2219-1-42
Grå flugsnappare9522 6018817-3 658
Rödhake51 120104 9643 1371 557-160 778
Blåhake834566-149
Näktergal540228196-793
Sydnäktergal2----2
Blåstjärt-4---4
Mindre flugsnappare11731423-436
Svartvit flugsnappare1 3884 284117763336 198
Halsbandsflugsnappare5----5
Narcissflugsnappare1----1
Svart rödstjärt31822432-547
Rödstjärt4 7987 9643117228713 432
Buskskvätta1683072 15013-2 638
Svarthakad buskskvätta13917-30
Vitgumpad buskskvätta---1-1
Amurbuskskvätta--1--1
Stenskvätta10230420039-645
Sibirisk järnsparv-1---1
Järnsparv7 62610 0692 376282-20 353
Pilfink943 1926721163 390
Spansk sparv1----1
Gråsparv2028014--314
Pilfink x gråsparv124--7
Gulärla181272 016679-2 840
Citronärla--4--4
Forsärla-2014--34
Sädesärla5661 029583305122 495
Fältpiplärka-2-1-3
Trädpiplärka3294 7721 232579-6 912
Rödstrupig piplärka--230-32
Ängspiplärka16254683274669
Skärpiplärka---47-47
Bofink4 6739 50778280-14 538
Bergfink2642 29830542-3 134
Stenknäck3519-19-73
Domherre1922 481-150-2 823
Rosenfink8526262-139
Grönfink1 2513 48099873-5 703
Vinterhämpling380-50-133
Hämpling838279185351 193
Gråsiska2703 438687 390-11 166
Snösiska-9-97-106
Större korsnäbb-2-2-4
Mindre korsnäbb61003399-238
Bändelkorsnäbb---3-3
Steglits162130339-334
Gulhämpling2814---42
Grönsiska3 03029 2154 3261 474-38 045
Ortolansparv2132--26
Gulsparv1201 392-17-1 529
Sävsparv4207978 911415410 547
Gyllensparv--1--1
Videsparv--21-3
Dvärgsparv332--8
Totalt172 295640 884174 46832 47310 9491 031 069
(std) 987 647
Taxa10512210717648215