Hem - Falsterbo Fågelstation

To be replaced

Modulvinjett
Hem Ringmärkning Sträck Guidning Rastfågelräkning Dagbok Lokaler Artlista Galleri Jobb Logi Publikationer Om stationen In English
2

Här visas säsongssummor och totalsumman per art för den standardiserade fångsten som startade 1980.

Alla arter - från och med 1980

Art Standariserad märkning Övrigt Totalt
Fyren, vår Fyren höst Flommen Flygga Pull
Knölsvan--117523
Grågås---1-1
Kanadagås---1-1
Vitkindad gås---5-5
Prutgås---8-8
Gravand---15-15
Bläsand---5-5
Kricka--459-63
Gräsand21-135611101
Stjärtand---1-1
Skedand--11-2
Bergand---2-2
Ejder---41-41
Knipa---4-4
Småskrake---8-8
Storskrake---1-1
Smådopping---14-14
Storskarv---10-10
Gråhäger--31-4
Bivråk---4-4
Röd glada---1-1
Brun kärrhök--2--2
Duvhök-5-1-6
Sparvhök421 476241 117-2 659
Ormvråk-7-6-13
Fjällvråk-1-1-2
Tornfalk124939197270
Stenfalk-2-3-5
Lärkfalk22-3-7
Pilgrimsfalk---1-1
Vattenrall--6513326224
Småfläckig sumphöna--3149-80
Rörhöna--512-17
Sothöna---20323
Strandskata---30-30
Skärfläcka---4184188
Mindre strandpipare--13-4
Större strandpipare---1669175
Svartbent strandpipare----11
Ljungpipare---1-1
Kustpipare---15-15
Tofsvipa--13913
Kustsnäppa---348-348
Sandlöpare---29-29
Småsnäppa---35-35
Mosnäppa--13-4
Spovsnäppa---71-71
Kärrsnäppa--12 579-2 580
Myrsnäppa--110-11
Brushane--640-46
Dvärgbeckasin--1924-43
Enkelbeckasin--5958-117
Morkulla13-1-5
Myrspov---38-38
Småspov---8-8
Storspov---13-13
Svartsnäppa--99-18
Rödbena---263-263
Gluttsnäppa--2348-71
Skogssnäppa--4613-59
Grönbena--158102-260
Drillsnäppa--80327-407
Roskarl---53-53
Smalnäbbad simsnäppa---3-3
Skrattmås-1636144
Fiskmås---336
Silltrut----11
Gråtrut---51 0711 076
Havstrut---549
Skräntärna---134
Kentsk tärna---7398081 547
Fisktärna---401-401
Silvertärna---361046
Småtärna---462571
Svarttärna---13-13
Vitvingad tärna---1-1
Tordmule---1-1
Skogsduva---437
Ringduva1935-16171
Turkduva1--3-4
Gök122624-44
Tornuggla---1-1
Hökuggla-3---3
Sparvuggla---4-4
Kattuggla---32932
Hornuggla1617-417-450
Jorduggla---49150
Pärluggla-8-470-478
Nattskärra93-5-17
Tornseglare-18-43835491
Kungsfiskare1117--19
Göktyta71863579208
Gröngöling-17---17
Spillkråka258-1-61
Större hackspett32352-4-388
Mindre hackspett191---92
Trädlärka-7-27-34
Sånglärka39672494
Backsvala4532 26586-2 408
Ladusvala1211256 004570246 844
Hussvala3182372952851 0032 138
Hussvala x ladusvala-13--4
Fältpiplärka-2-1-3
Trädpiplärka3274 7671 234579-6 907
Ängspiplärka16252683274667
Rödstrupig piplärka--230-32
Skärpiplärka---47-47
Gulärla181272 015679-2 839
Citronärla--4--4
Forsärla-2014--34
Sädesärla5411 029582305122 469
Sidensvans1--127-128
Gärdsmyg3 93129 6691 753440-35 793
Järnsparv7 5179 9832 373282-20 155
Sibirisk järnsparv-1---1
Rödhake50 850104 4033 1141 556-159 923
Näktergal529228196-782
Sydnäktergal2----2
Blåhake834566-149
Blåstjärt-4---4
Svart rödstjärt31822332-546
Rödstjärt4 6797 9483117228713 297
Buskskvätta1673072 15013-2 637
Svarthakad buskskvätta13917-30
Vitgumpad buskskvätta---1-1
Amurbuskskvätta--1--1
Stenskvätta10230320039-644
Ringtrast2118-1-40
Koltrast2 5672 7454573905 979
Björktrast172156211117458
Taltrast2 43611 3879399114 016
Rödvingetrast3541 050-27-1 431
Dubbeltrast1320-2-35
Gräshoppsångare21571695-252
Flodsångare-22--4
Vassångare-17--8
Vattensångare--6--6
Sävsångare336525 62889-25 815
Fältsångare1-5--6
Busksångare-2---2
Kärrsångare6031744 38516-5 178
Rörsångare99189573 783419276 090
Trastsångare1170--72
Härmsångare1 5601 8271123633 538
Rödstrupig sångare1----1
Höksångare201933-45
Ärtsångare4 9183 53620761-8 722
Törnsångare2 6672 0061 65964-6 396
Trädgårdssångare2 2966 82815087-9 361
Svarthätta3 0835 445136166-8 830
Lundsångare1741--22
Kungsfågelsångare-23-1-24
Taigasångare12843-36
Bergstaigasångare---1-1
Videsångare-3---3
Grönsångare120918302-1 070
Gransångare5 09612 5211 984416-20 017
Iberisk gransångare2----2
Lövsångare47 90641 86222 2833679112 427
Kungsfågel7 600108 677252871-117 400
Brandkronad kungsfågel257273112-543
Grå flugsnappare9312 6008917-3 637
Mindre flugsnappare11331123-429
Narcissflugsnappare1----1
Halsbandsflugsnappare5----5
Svartvit flugsnappare1 3704 283117763336 179
Skäggmes-63578-371
Stjärtmes462 611-50-2 707
Entita132--6
Talltita-10---10
Tofsmes23---5
Svartmes622 6531428132 770
Blåmes736168 2564 4151 3191 103175 829
Talgoxe1 52026 0681061 2672 49331 454
Nötväcka556-9676
Trädkrypare681 289-25221 404
Trädgårdsträdkrypare198-1-28
Pungmes-86656-679
Törnskata64764333038-1 658
Varfågel36724-76
Nötskrika52 019-1-2 025
Skata11936215136
Nötkråka-110-1-111
Kaja-2-1-3
Kråka23-4615
Stare9044031283582 8684 661
Rosenstare1----1
Gråsparv2028014--314
Spansk sparv1----1
Pilfink923 1506721163 346
Pilfink x gråsparv124--7
Bofink4 6239 36072280-14 335
Bergfink2572 25530542-3 084
Gulhämpling2613---39
Grönfink1 2413 46199873-5 674
Steglits147127339-316
Grönsiska2 99928 4744 2921 474-37 239
Hämpling816276185351 168
Vinterhämpling380-50-133
Gråsiska2673 388687 390-11 113
Snösiska-9-97-106
Bändelkorsnäbb---3-3
Mindre korsnäbb61003399-238
Större korsnäbb-2-2-4
Rosenfink8426262-138
Domherre1902 425-150-2 765
Stenknäck3419-19-72
Gulsparv1191 384-17-1 520
Ortolansparv2132--26
Videsparv--21-3
Dvärgsparv332--8
Gyllensparv--1--1
Sävsparv4197948 854415410 486
Kungsfågel x brandkronad-2---2
Säv- x fältsångare--1--1
Trädgårdsträdkrypare x trädkrypare-1---1
Totalt170 348629 648173 89532 38510 7791 017 055
(std) 973 891
Taxa10412210717648215

2023-08-29
Copyright© 2023, Falsterbo Fågelstation.

Logga in