Hem - Falsterbo Fågelstation

To be replaced

Modulvinjett
Hem Ringmärkning Sträck Guidning Rastfågelräkning Dagbok Lokaler Artlista Galleri Jobb Logi Publikationer Om stationen In English icon change language
2

Här visas säsongssummor och totalsumman per art för den standardiserade fångsten som startade 1980.

Alla arter - från och med 1980

Art Standariserad märkning Övrigt Totalt
Fyren, vår Fyren höst Flommen Flygga Pull
Prutgås---8-8
Kanadagås---1-1
Vitkindad gås---5-5
Grågås---1-1
Knölsvan--117523
Gravand---15-15
Skedand--11-2
Bläsand---5-5
Gräsand21-135611101
Stjärtand---1-1
Kricka--459-63
Bergand---2-2
Ejder---41-41
Knipa---4-4
Storskrake---1-1
Småskrake---8-8
Nattskärra93-5-17
Tornseglare-18-43938495
Gök122624-44
Turkduva1--3-4
Skogsduva---437
Ringduva1935-16171
Vattenrall--6613326225
Småfläckig sumphöna--3149-80
Rörhöna--512-17
Sothöna---20323
Smådopping---14-14
Strandskata---30-30
Skärfläcka---4184188
Ljungpipare---1-1
Kustpipare---15-15
Tofsvipa--13913
Större strandpipare---1669175
Mindre strandpipare--13-4
Svartbent strandpipare----11
Småspov---8-8
Storspov---13-13
Myrspov---38-38
Roskarl---53-53
Kustsnäppa---348-348
Brushane--640-46
Myrsnäppa--110-11
Spovsnäppa---71-71
Mosnäppa--13-4
Sandlöpare---29-29
Kärrsnäppa--12 579-2 580
Småsnäppa---35-35
Morkulla13-1-5
Dvärgbeckasin--1925-44
Enkelbeckasin--5958-117
Smalnäbbad simsnäppa---3-3
Drillsnäppa--80327-407
Skogssnäppa--4613-59
Rödbena---263-263
Grönbena--158102-260
Svartsnäppa--99-18
Gluttsnäppa--2348-71
Tordmule---1-1
Skrattmås-1636144
Fiskmås---336
Havstrut---549
Gråtrut---51 0711 076
Silltrut----11
Småtärna---462571
Skräntärna---134
Vitvingad tärna---1-1
Svarttärna---13-13
Kentsk tärna---7398081 547
Fisktärna---401-401
Silvertärna---361046
Storskarv---10-10
Gråhäger--31-4
Bivråk---4-4
Sparvhök421 521241 118-2 705
Duvhök-5-1-6
Brun kärrhök--2--2
Röd glada---1-1
Fjällvråk-1-1-2
Ormvråk-7-6-13
Tornuggla---1-1
Pärluggla-9-470-479
Hökuggla-3---3
Sparvuggla---4-4
Jorduggla---55156
Hornuggla1617-451-484
Kattuggla---32932
Kungsfiskare1117--19
Göktyta71863579208
Mindre hackspett192---93
Större hackspett32403-4-439
Spillkråka258-1-61
Gröngöling-18---18
Tornfalk125139197272
Stenfalk-2-3-5
Lärkfalk22-3-7
Pilgrimsfalk---1-1
Törnskata64764332938-1 657
Varfågel37024-79
Nötskrika52 019-1-2 025
Skata11946215137
Nötkråka-110-1-111
Kaja-2-1-3
Gråkråka23-4615
Svartmes622 7891428132 906
Tofsmes23---5
Entita132--6
Talltita-10---10
Blåmes736172 0414 4821 3191 103179 681
Talgoxe1 52026 5111061 2672 49331 897
Pungmes-86656-679
Skäggmes-63578-371
Trädlärka-7-27-34
Sånglärka39672494
Backsvala4532 26786-2 410
Ladusvala1211256 018605246 893
Hussvala3182372952911 0862 227
Hussvala x ladusvala-13--4
Stjärtmes462 702-50-2 798
Grönsångare120918302-1 070
Bergstaigasångare---1-1
Taigasångare12943-37
Kungsfågelsångare-23-1-24
Videsångare-3---3
Lövsångare47 91141 88422 2903679112 461
Gransångare5 09613 1492 250416-20 911
Iberisk gransångare2----2
Lundsångare1741--22
Trastsångare1170--72
Vattensångare--6--6
Sävsångare336525 65289-25 839
Säv- x fältsångare--1--1
Fältsångare1-5--6
Busksångare-2---2
Rörsångare99189773 831419276 140
Kärrsångare6031744 38716-5 180
Härmsångare1 5601 8271123633 538
Flodsångare-22--4
Vassångare-17--8
Gräshoppsångare21571695-252
Svarthätta3 0835 523138166-8 910
Trädgårdssångare2 2916 83115087-9 359
Höksångare201933-45
Ärtsångare4 9183 53920761-8 725
Rödstrupig sångare1----1
Törnsångare2 6672 0061 65564-6 392
Brandkronad kungsfågel257300112-570
Kungsfågel7 600111 895257871-120 623
Kungsfågel x brandkronad-2---2
Sidensvans1--127-128
Gärdsmyg3 93130 1721 767440-36 310
Nötväcka557-9677
Trädkrypare681 303-25221 418
Trädgårdsträdkrypare1910-1-30
Trädgårdsträdkrypare x trädkrypare-1---1
Stare9044031283582 8684 661
Rosenstare1----1
Taltrast2 43611 6439799114 276
Dubbeltrast1320-2-35
Rödvingetrast3541 083-27-1 464
Koltrast2 5672 8344573906 068
Björktrast172158211117460
Ringtrast2119-1-41
Grå flugsnappare9312 6018817-3 637
Rödhake50 850104 9643 1371 556-160 507
Blåhake834566-149
Näktergal529228196-782
Sydnäktergal2----2
Blåstjärt-4---4
Mindre flugsnappare11331423-432
Svartvit flugsnappare1 3704 284117763336 180
Halsbandsflugsnappare5----5
Narcissflugsnappare1----1
Svart rödstjärt31822432-547
Rödstjärt4 6797 9643117228713 313
Buskskvätta1673072 15013-2 637
Svarthakad buskskvätta13917-30
Vitgumpad buskskvätta---1-1
Amurbuskskvätta--1--1
Svart Buskskvätta13917-30
Stenskvätta10230420039-645
Sibirisk järnsparv-1---1
Järnsparv7 51710 0692 376282-20 244
Pilfink933 1926721163 389
Spansk sparv1----1
Gråsparv2028014--314
Pilfink x gråsparv124--7
Gulärla181272 016679-2 840
Citronärla--4--4
Forsärla-2014--34
Sädesärla5411 029583305122 470
Fältpiplärka-2-1-3
Trädpiplärka3274 7721 232579-6 910
Rödstrupig piplärka--230-32
Ängspiplärka16254683274669
Skärpiplärka---47-47
Bofink4 6239 50778280-14 488
Bergfink2572 29830542-3 127
Stenknäck3419-19-72
Domherre1902 481-150-2 821
Rosenfink8426262-138
Grönfink1 2413 48099873-5 693
Vinterhämpling380-50-133
Hämpling816279185351 171
Gråsiska2673 438687 390-11 163
Snösiska-9-97-106
Större korsnäbb-2-2-4
Mindre korsnäbb61003399-238
Bändelkorsnäbb---3-3
Steglits147130339-319
Gulhämpling2614---40
Grönsiska2 99929 2154 3261 474-38 014
Ortolansparv2132--26
Gulsparv1191 392-17-1 528
Sävsparv4197978 911415410 546
Gyllensparv--1--1
Videsparv--21-3
Dvärgsparv332--8
Totalt170 350640 887174 47732 48610 8651 029 065
(std) 985 714
Taxa10512310817748216

2023-08-29
Copyright© 2023, Falsterbo Fågelstation.

Logga in