2

Banvallen

Banvallen är som namnet anger den forna järnvägsbanken mellan Skanör och Ljunghusen, numera en omtyckt cykelväg. Banvallen är i huvudsak omgiven av skog, mest lövskog, på sina ställen med riklig undervegetation i vilken många småfåglar häckar. Det finns även ett par beteshagar och strandängar mot Höllviken i norr.

Fågelfaunan längs banvallen är blandad, i synnerhet under flyttningen då även en del rovfåglar söker rastplatser här. På våren har bl.a. aftonfalk, nattskärra, svarthakad buskskvätta och brandkronad kungsfågel iakttagits.

I västra delen av området ligger en skjutbana, och om man kommer på kustsidan bör man noga se efter att inte röd flagg är hissad innan man passerar den.


Bild på banvallen