2

Södra Flommen

Södra Flommen är ett numera nästan helt igenvuxet vass- och sävområde. Klarvattenytorna krymper för varje år och som fågellokal har Södra Flommen undergått stora förändringar på ett par decennier. Nuförtiden är det vassfåglarnas hemvist och bland dessa är skäggmesen en nykomling som t.o.m. har häckat i vassen. Småfläckig sumphöna hörs i stort sett årligen visslande under vår- och försommarnätterna. Då kan man också höra den sällsynta grönfläckiga paddans drillande läte samt även de något vanligare strandpaddornas och den ätliga grodans kväkande.

Under höstflyttningen rastar piplärkor och ärlor på omgivande ängar, ibland med ovanliga inslag som fältpiplärka, rödstrupig piplärka och citronärla. I vassen övernattar svalor och gulärlor.

I sydliga och sydostliga vindar kan man se rovfågelsträcket bättre vid Södra Flommen än vid Nabben.

Området inkl. golfbanor tillhör Flommens naturreservat och koppeltvång gäller för hundar under tiden 1 mars-31 oktober.


Bild på vass i flommen