2

Sedan 1960 har antalet fastboende på Falsterbonäset nästan niodubblats, från knappt 900 till ca. 8 000 personer. I takt med utbyggnaden har naturområdena blivit allt mer undanträngda eller utnyttjade för allehanda aktiviteter. På 1960-talet var den dåvarande ön Måkläppen det enda skyddade naturområdet.

Från slutet av 1960-talet bildades i rask takt nya reservat, inte minst tack vare en stark lokal opinion. Skanörs Ljung (1969), Ängsnäset (1984), Eskilstorps ängar/holmar (1972) och Flommen (1981) är några exempel. Numera finns det ett tiotal reservat på land och ett marint reservat i Vellinge kommun. Dessutom planeras hela området kring Foteviken att bli reservat.

Naturreservaten och de regler som gäller där har skapats för att skydda naturtyper, växter och djur. Människan är att betrakta som gäst i reservaten.

Allmänna regler:

  • Man är skyldig att informera sig om de regler som gäller.
  • Man får inte störa djurlivet och bör därför hålla sig på befintliga stigar och vägar.
  • Man får inte plocka blommor eller gräva upp växter.
  • Man får inte tälta eller ställa upp husvagn.
  • Man får inte skräpa ned eller göra upp eld.
  • Man får inte ha hund lös under tiden 1 mars-20 augusti (Jaktlagen)
  • Hund får aldrig vara lös i hagar där det finns boskap.
  • Vattenskoter får ej framföras i vattnen runt Näset.
  • Vind- och kitesurfing får ej förekomma i reservaten, utom Ljungskogens strandbad (väster om kanalens sydände). Särskilda bestämmelser gäller dessutom i respektive område - klicka i kartan ovan till höger för mer information.