2

Arttrend

Välj art 
Signifikansnivåer
*** p<0.001
** p<0.01
* p<0.05
 
Diagrammen
Staplar  Säsongssummor

Röd linje  Rullande femårsmedelvärden
 

Fyren, vår


Ej vald för övervakning av beståndsförändringar
chart
Period Medeltal
1980 - 1989 9
1990 - 1999 15
2000 - 2009 23
2010 - 2019 20
2020 - 2029 28

Antal år arten märkts: 45
Totalt antal fåglar märkta: 776

Spearman's rangkorrelation: 0.464 *

Fyren, höst


Främsta val för övervakning av beståndsförändringar
chart
Period Medeltal
1980 - 1989 2 578
1990 - 1999 4 470
2000 - 2009 4 914
2010 - 2019 4 522
2020 - 2029 1 802

Antal år arten märkts: 44
Totalt antal fåglar märkta: 172041

Spearman's rangkorrelation: -0.005 n.s.

Invasionsflyttare men årlig.

Flommen


Ej vald för övervakning av beståndsförändringar
chart
Period Medeltal
1980 - 1989 52
1990 - 1999 102
2000 - 2009 86
2010 - 2019 182
2020 - 2029 67

Antal år arten märkts: 44
Totalt antal fåglar märkta: 4482

Spearman's rangkorrelation: 0.118 n.s.