Hem - Falsterbo Fågelstation

To be replaced

Modulvinjett
Hem Ringmärkning Sträck Guidning Rastfågelräkning Dagbok Lokaler Artlista Galleri Jobb Logi Publikationer Om stationen In English icon change language
2

Skanörsidan, eller nordvästra Falsterbonäset

Utmarkerna kring Skanör består av betade strandängar, en del uppodlade åkrar, grunda kustvattenlaguner och sandrevlar. Därtill finns några enstaka träddungar. Både art- och individrikedomen är tidvis mycket stor, eftersom områdets olika miljöer attraherar många arter. Det är främst rastande eller häckande fåglar man finner. För sträckobservationer är Skanör ibland aktuellt vid sydostliga vindar, då rovfågelsträcket förskjuts till norra delen av Falsterbonäset på grund av vindavdrift.

Vägbeskrivningar

I rondellen i slutet av väg 100 kör man rakt fram och följer Malmövägen till dess slut vid en T-korsning. Tag där åt höger och fortsätt längs Mellangatan i Skanör. Om man är på väg till Slusan, Ålasjön eller Skanörs revlar svänger man åt vänster efter ca. 500 m ut på Hamnvägen. Parkering finns dels vid hamnen och dels norr om vägen ungefär halvvägs ut.

För att komma till Knösen och Knävången fortsätter man Mellangatan rakt fram och kommer då fram till Skanörs kyrka. Man kan sedan svänga in bakom kyrkan och parkera vid slottsruinen. Det är förbjudet att köra bil ut till Knösen utan tillstånd.

Lokalerna öster om Skanör, dvs. Storevång och Skanörs gamla soptipp når man direkt genom att ta till höger i rondellen vid slutet av väg 100 och sen köra tills vägen gör en 90-graders krök åt vänster (Storevång). Åt höger leder en mindre väg till den f.d. soptippen.

Skanörs park hittar man lätt, då den gränsar i sydost till Skanörs butikscentrum.

Man kan med fördel färdas med cykel till alla lokaler kring Skanör, då avstånden ibland känns väldigt långa om man går till fots. Att cykla ut på Skanörs revlar rekommenderas dock inte. Stövlar är den lämpligaste fotbeklädnaden, särskilt under vinterhalvåret. Vattenståndet i havet kan ibland ändras mycket snabbt och vid högvatten t.o.m. skölja över ängar och sandrevlar på flera ställen, i extrema fall helt och hållet.


Karta

2021-12-17
Copyright© 2023, Falsterbo Fågelstation.

Logga in