Hem - Falsterbo Fågelstation

To be replaced

Modulvinjett
Hem Ringmärkning Sträck Guidning Rastfågelräkning Dagbok Lokaler Artlista Galleri Jobb Logi Publikationer Om stationen In English icon change language
2 FA
Välj år och säsong/typ

År
Säsong/typSäsongssummor

2022 - Fyren, vår

ArtmarsaprilmajjuniSumma10-mvI100
Sparvhök-1--111
Hornuggla--1-1--
Göktyta-3--312
Större hackspett1---121
Ladusvala--4-433
Hussvala--20626217
Trädpiplärka-21-348
Sädesärla161191612
Gärdsmyg341732-20913285
Järnsparv3378204135219170
Rödhake1913 46222063 8791 5081 098
Näktergal--4-4712
Svart rödstjärt-2-1377
Rödstjärt-68964168120106
Stenskvätta--1-112
Koltrast332183656258
Taltrast810713-1287754
Rödvingetrast813--2197
Sävsångare--2-211
Kärrsångare--216181914
Rörsångare--57121823
Härmsångare--138214436
Ärtsångare-2412610160135111
Törnsångare-116-174762
Trädgårdssångare--171184754
Svarthätta-158681424010766
Grönsångare-1--123
Gransångare35372215433256106
Lövsångare-596415131 0248001 105
Kungsfågel176641-241157171
Brandkronad kungsfågel543-12125
Grå flugsnappare--192212721
Mindre flugsnappare--2-233
Svartvit flugsnappare-167-231532
Stjärtmes-1--111
Blåmes1742-232217
Talgoxe44-5133835
Törnskata--415715
Stare31418-353020
Gråsparv-1--11-
Pilfink---6662
Bofink17297-53116107
Bergfink29-11275
Gulhämpling--3-311
Grönfink454-132229
Steglits--2-263
Hämpling-151014392518
Gråsiska-24-6116
Domherre1-1-244
Stenknäck-1--111
Gulsparv-1--123
Sävsparv-42-6710
Summa (taxa)5735 2621 1651287 1283 2523 872
Taxa (antal)18343921525655

2021-07-17
Copyright© 2023, Falsterbo Fågelstation.

Logga in