2

Art - toppdatum

Denna sida är tänkt att illustrera sträckförloppet för given art. Här visas både när, och hur koncentrerat, en art flyttar. Vissa arter flyttar under en kort period (se bivråk till exempel), medan andra har en utdragen sträckperiod (se gråhäger som ett exempel här). Detta visas via antalet toppdagar för en given art och när de brukar infalla.

Välj art

Toppdatum

Månad-dag Antal gånger detta datum varit toppdatum för blåmes under en säsong
09-25 1
09-26 1
09-27 1
09-28 1
09-29 2
09-30 2
10-01 4
10-02 4
10-03 1
10-04 3
10-05 4
10-06 1
10-07 1
10-08 5
10-09 3
10-10 2
10-11 3
10-12 2
10-13 4
10-14 1
10-15 2
10-17 1
10-25 1
10-28 1