2

Falsterbo park

Falsterbo park är en unik trädsamling såtillvida att här finns ungefär 70 olika arter av träd och buskar. Även i övrigt har området som park betraktat en egen prägel, eftersom vegetationen tillåts att utvecklas tämligen fritt. Detta gynnar även fågelfaunan och en magnifik kör av småfågelsång möter besökaren under tidiga vårmorgnar.

Till parkens specialerbjudanden för fågelskådare kan räknas brandkronad kungsfågel (särskilt i april) samt lundsångare, mindre flugsnappare och sommargylling (senvåren). Bokdungen precis söder om fågelstationen brukar vara ett bra ställe för dessa arter.

Trädgårdsträdkrypare har iakttagits i parken vid några tillfällen. Under hösten jagar lärkfalkar ofta i gläntorna. Gulhämpling ses måhända inte i själva parken men kan hittas inne i centrala Falsterbo.


Höstbild ifrån parken

Vårbild från parken