Hem - Falsterbo Fågelstation

To be replaced

Modulvinjett
Hem Ringmärkning Sträck Guidning Rastfågelräkning Dagbok Lokaler Artlista Galleri Jobb Logi Publikationer Om stationen In English icon change language
2

Internationellt samarbete

Falsterbo fågelstation har ett formellt vänskapsavtal (Friendship Agreement) mellan oss, New Jersey Audubon's Cape May Bird Observatory (USA), Long Point Bird Observatory (Kanada) och Spurn Bird Observatory (UK). Genom detta avtal avser vi att arbeta med att främja internationella relationer för att stimulera till ökad miljömedvetenhet.

Våra respektive medarbetare eller medlemmar kommer att gynnas av samarbetet genom särskilda rabatter för att främja besök på respektive fågelstation i syfte att sprida kunskap kring fågelflyttning på en internationell nivå. Nedan finns det avtal som kommer att vara vägledande framöver. Gemensamt kommer vi att ge uttryck för vad vårt arbete på fågelstationerna innebär för att utveckla nya sätt att svara på angelägna frågor om fåglar, deras livsmiljö, och ytterst, deras bevarande för framtida generationer.

2019-11-17
Copyright© 2023, Falsterbo Fågelstation.

Logga in