2

Totalt per år, 2023

Summorna som visas här är de faktiska antalen som räknats respektive dag. Inga omräkningar med hänsyn till observatörsinsats eller annat förekommer i denna redovisning. De jämförelsetal som visas bygger på samma underlag, exempelvis medelvärdet för alla säsonger.

Medelvärdet omfattar inte det senaste året för att detta ska kunna jämföras med de föregående.

För långsiktiga trender används delvis omräknade summor (se Miljöövervakning).

Välj år
Art augusti september oktober november Summa Medeltal per år
Prutgås-5 91828 6409734 65511 945
Kanadagås920201766120
Vitkindad gås-140235 59139 250274 98176 032
Grågås1354543 1524334 1743 749
Sädgås--7037107291
Spetsbergsgås--133346
Bläsgås--1 1822691 4511 549
Knölsvan38110351123622578
Mindre sångsvan--7315322216
Sångsvan--20497517202
Gravand29194--385375
Årta--2-21
Skedand4110224314400204
Snatterand11191153718236
Bläsand3815 73922 92733629 3839 430
Gräsand--249154403436
Stjärtand5585112 0981093 2761 108
Kricka2855411 769-2 5951 112
Brunand-32693840
Vigg292051443606438
Bergand317843125180
Ejder2 3863 39542 46580549 05185 577
Svärta5651059622331 865421
Sjöorre16 2202 7156 35554025 8307 888
Alfågel--1523825370
Knipa--15759216343
Storskrake1-1510912544
Småskrake-3183 6211 0564 9951 791
Tornseglare4 23733--4 2706 637
Blek tornseglare---11-
Gök42--62
Turkduva---3340
Skogsduva-1 3248 1621 10310 5898 996
Ringduva--463 23898 920562 158325 074
Trana-82610 10347611 4052 982
Gråhakedopping1815864726
Skäggdopping431883310
Svarthakedopping-2--2-
Strandskata25825--283267
Skärfläcka1114--11560
Ljungpipare939923134161 760709
Kustpipare251991364490314
Tofsvipa337345428813586
Större strandpipare82421490-1 1281 078
Mindre strandpipare61--74
Småspov33---3320
Storspov196524-252210
Myrspov198534-255276
Rödspov5---52
Roskarl2132-2634
Kustsnäppa124938-225534
Brushane1822911213198
Myrsnäppa32--52
Spovsnäppa2563-3498
Mosnäppa61--73
Sandlöpare1331-1758
Kärrsnäppa3 9991 56570156 2704 990
Skärsnäppa--2131
Småsnäppa187--2586
Prärielöpare-1--1-
Enkelbeckasin1097818517389252
Smalnäbbad simsnäppa2---22
Brednäbbad simsnäppa---11-
Drillsnäppa19---1940
Skogssnäppa171--1815
Rödbena1098--117171
Grönbena20420--22498
Svartsnäppa326--3865
Gluttsnäppa12824--152165
Kustlabb3062-3842
Sillgrissla1172914866
Tordmule125086122
"sillmule"1-4-5156
Tobisgrissla-1--12
Tretåig mås2-34911
Skrattmås9 4853 0122 40776615 6707 165
Dvärgmås219312942285466
Svarthuvad mås--1-11
Fiskmås5 7052 0241 6465299 9043 756
Silltrut734628114849
Småtärna1033--10655
Skräntärna183--2111
Vitvingad tärna-2--21
Svarttärna786--8452
Fisktärna1 75813911-1 9081 416
Silvertärna25528-265174
Fisk-/silvertärna7 56418310-7 7571 937
Smålom2798481 0651 994310
Storlom2246301110953
Svartnäbbad islom-1--11
Svart stork1---11
Vit stork1232-1716
Havssula5104923877
Gråhäger83115197281 107235
Ägretthäger981251204238529
Fiskgjuse186121-1308228
Bivråk1 9993 9725-5 9764 471
Ormörn1---11
Mindre skrikörn-2--22
Kungsörn--2-22
Sparvhök6 11211 4849 53377627 90518 772
Duvhök---5525
Brun kärrhök355527413926612
Blå kärrhök209634094550221
Stäpphök14812-619
Ängshök8---87
Brun glada4510427518122
Röd glada681 0061 5454023 0211 439
Havsörn13282266923
Fjällvråk--1107117693
Ormvråk1531 3673 9765476 04311 801
Jorduggla-12143
Biätare1---1-
Större hackspett-221131114616
Tornfalk5281 1379521 762645
Aftonfalk-2--21
Stenfalk6931301230208
Lärkfalk1277--8945
Pilgrimsfalk11191935244
Varfågel-1961618
Nötkråka--516113
Kaja-38647 86719 96068 21340 619
Råka-2814 5074175 2056 057
Korp---11-
Gråkråka--1811753562 647
Svartmes-6619745308566
Blåmes-11 31818 2054 24733 77026 925
Talgoxe-94422163679811
Pungmes-22-45
Skäggmes--4313538
Trädlärka-1 2581 7171993 1741 425
Sånglärka-2152 4943433 0521 898
Berglärka---228
Backsvala2 40123019-2 6503 155
Ladusvala12 24715 1703 8192431 26024 589
Hussvala2 335232412 5724 280
Stjärtmes--665011627
Kungsfågel---25025028
Sidensvans---1341341 197
Stare21 2008 89065 09528 590123 775112 387
Taltrast-1141 915-2 029878
Dubbeltrast-23913911 027648
Rödvingetrast--918519693 917
Björktrast--14 55914 55029 1099 759
Järnsparv-35460-414170
Pilfink--35439261
Gulärla23 6909 21911132 92137 769
Forsärla630210419431202
Sädesärla7177812529761 184
Fältpiplärka2---221
Större piplärka-11-22
Trädpiplärka20 36010 424341-31 12524 280
Rödstrupig piplärka-16--1636
Ängspiplärka-12 3667 91340220 68110 784
Skärpiplärka-422216537
Bofink-1 044 170924 1456 0351 974 35065 070
Bergfink-3 905149 83021 855175 5905 826
Stenknäck-2-111319
Domherre--41499540925
Rosenfink3---34
Grönfink-1733 0832 1665 42232 017
Vinterhämpling--2861 0151 3011 913
Hämpling-12 43512 1021 83026 36726 300
Gråsiska-173002 3022 6193 671
Snösiska---222
Större korsnäbb-164961126568
Mindre korsnäbb1 61676573312 4852 777
Steglits-1 1556 8628 00016 0176 397
Gulhämpling2793219
Grönsiska-67 49048 3755 510121 37546 402
Lappsparv-52-711
Snösparv--563692130
Ortolansparv2---220
Gulsparv-23314908232 479
Sävsparv-1 5891 127862 8021 704
Videsparv-11-2-
Dvärgsparv-42-61
Summa 152 601 1 254 382 2 173 619 270 322 3 850 924 1 126 597
Taxa 99 130 129 112 177 170