Hem - Falsterbo Fågelstation

To be replaced

Modulvinjett
Hem Ringmärkning Sträck Guidning Rastfågelräkning Dagbok Lokaler Artlista Galleri Jobb Logi Publikationer Om stationen In English
2
Välj år

Summorna som visas här är de faktiska antalen som räknats respektive dag. Inga omräkningar med hänsyn till observatörsinsats eller annat förekommer i denna redovisning. De jämförelsetal som visas bygger på samma underlag, exempelvis medelvärdet för alla säsonger.

Medelvärdet omfattar inte det senaste året för att detta ska kunna jämföras med de föregående.

För långsiktiga trender används delvis omräknade summor (se Miljöövervakning).

Totalt per år, 2022


Art augusti september oktober november Summa Medeltal per år
Knölsvan4287155153437577
Sångsvan--5307312196
Mindre sångsvan--40327367214
Sädgås-1485739244295
Spetsbergsgås---94945
Bläsgås-1 3638032482 4141 551
Grågås2812643 0124293 9863 741
Kanadagås-5772589121
Vitkindad gås218 830282 76354 080345 69472 207
Prutgås-31 3385 01638336 73711 508
Rödhalsad gås--4-4-
Gravand237194-260375
Bläsand56726 7757 1481 15535 6459 046
Snatterand2743117323533
Kricka6801 6482231182 6691 083
Gräsand-11170638819436
Stjärtand311 526555782 1901 067
Skedand922476015414200
Brunand7221114140
Vigg182142279571 416434
Bergand-628123157181
Ejder82514 00565 7407 14087 71086 279
Praktejder-1-121
Alfågel--2433235666
Sjöorre7 6358 2257002 21218 7727 543
Svärta583322937731 456393
Knipa--131864995346
Salskrake---12122
Småskrake-1 4821 5453 4006 4271 730
Storskrake182113716743
Smålom-4042347201 358278
Storlom1355431913052
Vitnäbbad islom-1--11
Skäggdopping-71652810
Gråhakedopping41015114025
Svarthalsad dopping-1--1-
Havssula1105627946
Toppskarv-12-3-
Ägretthäger33111673224323
Gråhäger558926514729218
Svart stork2---21
Vit stork62---6216
Bivråk53832528-8914 443
Brun glada28412919919
Röd glada1611 0712 9032924 4271 409
Havsörn25221356522
Brun kärrhök473206532734606
Blå kärrhök59044487626214
Stäpphök31311-278
Ängshök62--87
Duvhök---4425
Sparvhök4 8954 95114 3661 54825 76018 597
Ormvråk1561 6814 7524127 00111 912
Fjällvråk-1143465510704
Fiskgjuse109471-157227
Tornfalk3182481035674624
Aftonfalk1---11
Stenfalk191151684306208
Lärkfalk4362-4244
Jaktfalk--1-1-
Pilgrimsfalk3282646144
Trana57 6618 1643915 8692 820
Strandskata12520--145267
Skärfläcka5812--7059
Mindre strandpipare5---54
Större strandpipare3821371-5201 077
Fjällpipare11--21
Ljungpipare39815320083834689
Kustpipare86661185275310
Tofsvipa--378573951582
Kustsnäppa38652-105540
Sandlöpare1516-2259
Småsnäppa10364-5087
Mosnäppa61--73
Spovsnäppa2981-3899
Skärsnäppa--4371
Kärrsnäppa2 315890254103 4694 966
Myrsnäppa3---32
Brushane36121241182198
Enkelbeckasin588435-177249
Rödspov41--52
Myrspov5037-60276
Småspov13---1320
Storspov17915--194209
Svartsnäppa258--3365
Rödbena533--56172
Gluttsnäppa67311-99166
Skogssnäppa113--1415
Grönbena17218--19095
Drillsnäppa15---1540
Roskarl112--1334
Smalnäbbad simsnäppa11--22
Bredstjärtad labb--1-17
Kustlabb2147-2342
Fjällabb-1--111
Svarthuvad mås11--21
Dvärgmås152110448611469
Skrattmås10 1041 8362 7141 90916 5637 002
Fiskmås2 7832 0413 0502 0249 8983 638
Silltrut733817-12847
Tretåig mås--691511
Skräntärna174--2111
Fisktärna1 487262-1 5151 407
Silvertärna2684-1273172
Fisk-/silvertärna4 93889--5 0271 825
Småtärna1171--11854
Svarttärna911--9251
Sillgrissla-172795367
Tordmule1928175522
"sillmule"-11301253159
Tobisgrissla-33172
Skogsduva-2 63020 70971024 0498 965
Ringduva-25 820740 73067 190833 740320 515
Turkduva--6-641
Gök21--32
Jorduggla-13-43
Tornseglare2 204261-2 2316 683
Trädlärka-1 9053 0713135 2891 392
Sånglärka-1253 8483544 3271 876
Berglärka--1129
Backsvala1 81270513-2 5303 164
Ladusvala9 05215 5849882725 65124 461
Rostgumpsvala--1-1-
Hussvala8204702-1 2924 313
Fältpiplärka2---221
Trädpiplärka24 9272 4249-27 36024 149
Ängspiplärka-12 7839 77833422 89510 594
Rödstrupig piplärka-81-937
Skärpiplärka-372115937
Gulärla21 4406 31114-27 76537 862
Citronärla1---1-
Forsärla81631462319197
Sädesärla4350510116501 188
Sidensvans--2 0953012 3961 218
Järnsparv-86351122165
Koltrast---111
Björktrast--17 2268 28525 5119 387
Taltrast-116-17856
Rödvingetrast--2 8801072 9873 974
Dubbeltrast-1801 03161 217641
Skäggmes--13-1338
Stjärtmes--12-1225
Svartmes--5-5571
Blåmes-652 305-2 37026 793
Talgoxe--45-45814
Varfågel-32913318
Kaja-2083 78512 14095 94540 088
Råka-1077 8111 4609 3786 074
Kråka-1665517172 691
Stare4 4459 34367 93556 880138 603112 168
Rosenstare11--2-
Pilfink--42-42265
Bofink-864 060595 15015 1501 474 36028 353
Bergfink-17 71795 14020 310133 1672 561
Gulhämpling-3171219
Grönfink-5011 1503 41014 61032 528
Steglits-1 10024 33615 18040 6166 212
Grönsiska1 38583 10353 9606 430144 87844 961
Hämpling-8 60342 7304 38555 71826 298
Vinterhämpling--3561 2191 5751 924
Gråsiska--4 6006 34510 9453 691
Mindre korsnäbb1 393112132301 6672 783
Större korsnäbb-776303521 059577
Rosenfink51--64
Domherre--239185424932
Stenknäck--2312419
Snösparv--5152157131
Gulsparv-17973701 1682 511
Ortolansparv-1--121
Dvärgsparv--2-2-
Sävsparv-1 3242 4123014 0371 683
Kornsparv1--12-
Summa 109 520 1 175 151 2 204 841 304 613 3 794 125 1 074 058
Taxa 97 131 131 101 172 163

2021-12-17
Copyright© 2023, Falsterbo Fågelstation.

Logga in