Hem - Falsterbo Fågelstation

To be replaced

Modulvinjett
Hem Ringmärkning Sträck Guidning Rastfågelräkning Dagbok Lokaler Artlista Galleri Jobb Logi Publikationer Om stationen In English
2
Välj år

Summorna som visas här är de faktiska antalen som räknats respektive dag. Inga omräkningar med hänsyn till observatörsinsats eller annat förekommer i denna redovisning. De jämförelsetal som visas bygger på samma underlag, exempelvis medelvärdet för alla säsonger.

Medelvärdet omfattar inte det senaste året för att detta ska kunna jämföras med de föregående.

För långsiktiga trender används delvis omräknade summor (se Miljöövervakning).

Totalt per år, 2021


Art augusti september oktober november Summa Medeltal per år
Knölsvan78226241216761580
Sångsvan--54587641193
Mindre sångsvan--104206310211
Sädgås-30264399296
Spetsbergsgås---33333
Bläsgås-1241 9354702 5291 534
Grågås2943824 6073075 5903 736
Kanadagås24191568126122
Vitkindad gås6540 005297 52352 470390 06366 844
Prutgås-2 7055 776768 55711 013
Rödhalsad gås-2--2-
Rostand1---1-
Gravand4383812-488377
Bläsand1 10722 24614 07445937 8868 524
Snatterand-304007450429
Kricka1 0101 335777503 1721 052
Gräsand8145505971 169429
Stjärtand2981 3571 055482 7581 045
Årta1---11
Skedand1901551954544196
Brunand-118123140
Vigg461216762291 072415
Bergand-2412850202181
Ejder1 1457 14948 1801 34557 81986 251
Alfågel--4324628961
Sjöorre29 1349 4201 52761240 6937 322
Svärta5824319136902 616372
Knipa--425284709333
Salskrake---112
Småskrake37184 0233 1187 8621 638
Storskrake-11017318440
Smålom122375943251 168256
Storlom297245915551
Svartnäbbad islom--1-11
Vitnäbbad islom-1--11
Obestämd islom--1-1-
Skäggdopping24374479
Gråhakedopping122138158625
Svarthakedopping-11-2-
Havssula-13040714
Ägretthäger49103603324518
Gråhäger7462097371 035208
Svart stork4---41
Vit stork1035--10815
Bivråk40589530-1 3304 512
Brun glada384814210217
Röd glada441 1882 132933 4571 350
Havsörn3033537121
Brun kärrhök484391513929603
Blå kärrhök58723252376206
Stäpphök3102-157
Ängshök5---57
Duvhök--32526
Sparvhök2 8177 4028 52539619 14018 456
Ormvråk1112 1457 657749 98712 008
Fjällvråk-224356301708
Mindre skrikörn51--62
Fiskgjuse184782-264228
Tornfalk31677012311 210623
Stenfalk41171043228206
Lärkfalk14607-8144
Pilgrimsfalk8231815044
Trana-3 32112 406815 7352 565
Strandskata488742-564269
Skärfläcka233---23358
Mindre strandpipare62--84
Större strandpipare6192408-8671 088
Fjällpipare-1--11
Ljungpipare91419154761 586686
Kustpipare218145161380311
Tofsvipa-40367454924574
Kustsnäppa2497420-343548
Sandlöpare3012--4260
Småsnäppa10272-3988
Mosnäppa41--53
Tuvsnäppa-1--1-
Spovsnäppa307--37100
Skärsnäppa--6281
Kärrsnäppa2 9241 198261-4 3834 995
Myrsnäppa2---22
Brushane20258--260198
Enkelbeckasin119968119315251
Rödspov-134-172
Myrspov3418526-452280
Småspov113---11320
Storspov19920--219209
Svartsnäppa4720--6766
Rödbena15512--167174
Gluttsnäppa110411-152167
Skogssnäppa161--1715
Grönbena14941-15493
Drillsnäppa242--2641
Roskarl182--2035
Smalnäbbad simsnäppa2---22
Brednäbbad simsnäppa-1--1-
Bredstjärtad labb-1-127
Kustlabb222510-5742
Storlabb--1-11
Svarthuvad mås--1-11
Dvärgmås191461 5682181 951466
Skrattmås12 2132 7421 49248816 9356 814
Fiskmås3 7271 6712 2468438 4873 515
Silltrut735219-14445
Tretåig mås--1071710
Skräntärna121--1311
Fisktärna3 7921093-3 9041 405
Silvertärna648221653170
Fisk-/silvertärna13 030162--13 1921 762
Småtärna136---13653
Svarttärna583--6150
Sillgrissla-935418567
Tordmule-238216121
"sillmule"--371855161
Tobisgrissla1---12
Alkekung---111
Skogsduva1053 9308 82914213 0068 669
Ringduva-5 520332 69052 060390 270310 452
Turkduva---2241
Gök3---32
Jorduggla--2-23
Tornseglare5 309284-5 3416 770
Trädlärka-7223 103923 9171 315
Sånglärka-1892 0861352 4101 828
Berglärka--8199
Backsvala2 6643767-3 0473 177
Ladusvala4 04019 4502 2881325 79124 438
Hussvala1 9243935-2 3224 372
Större piplärka-1--12
Fältpiplärka12--321
Sibirisk piplärka--1-1-
Trädpiplärka4 9905 23574-10 29924 086
Ängspiplärka-12 8523 11616116 12910 353
Rödstrupig piplärka-22--2237
Skärpiplärka-7718-9536
Gulärla22 9944 34813-27 35538 060
Forsärla52619813377195
Sädesärla1021 3604111 5041 198
Järnsparv-4430175166
Koltrast--1-11
Björktrast---7857859 071
Rödvingetrast--4 190-4 1903 993
Dubbeltrast-3940621 005629
Skäggmes--561139
Stjärtmes--20-2026
Svartmes--55-55582
Blåmes-3303 467403 83727 272
Talgoxe-57305740829
Nötväcka--1-11
Pungmes-1--15
Varfågel-61422218
Kaja-16531 8162 93134 91238 993
Råka-602 8002683 1286 009
Kråka--147351822 729
Stare3 80011 185136 95040 490192 425111 650
Pilfink--19310203270
Bo-/bergfink-169 6391 888 98024 9002 083 519847 752
Gulhämpling3214-198
Grönfink-382 3578543 24932 880
Steglits-46911 6124 36616 4475 537
Grönsiska-2 55957 61019 44079 60943 001
Hämpling-6 30125 2201 41232 93325 722
Vinterhämpling--5181 5032 0211 931
Gråsiska-12705698403 549
Mindre korsnäbb586739642282 805
Större korsnäbb-2132230364567
Rosenfink41--54
Domherre---33942
Stenknäck--168917719
Snösparv--29395130
Gulsparv-15904491 0402 537
Ortolansparv-1--121
Dvärgsparv--325-
Sävsparv-7942 483843 3611 637
Summa 126 809 357 864 2 945 413 217 419 3 647 505 1 866 396
Taxa 94 129 128 99 173 165

2021-12-17
Copyright© 2022, Falsterbo Fågelstation.

Logga in