2

Ängsnäset och Stenudden

Ängsnäset är Ljungens sydligaste del och ligger mellan Falsterbo före detta skjutfält, "LV4" och Ljunghusens golfbana. Området består av en stor lagun skild från havet av en lång sandrevel och omgiven av betade strandängar. Mest känt har väl Ängsnäset blivit som platsen för det sista häckande paret av svartbent strandpipare i Sverige och för det första svenska fyndet av orientvadarsvala (2001).

Annars är lokalen ännu en god rastplats för gäss, änder, vadare, måsar och tärnor. Ängsnäset är även ett alternativ till Ljungen för rovfågelsträck vid nordvästvind.

Ofta går man längs vägen norr om lagunen när man besöker Ängsnäset. Kommer man från Falsterbohållet passerar man två små bäckar. Vid den nordostligaste av dessa, kan dvärgbeckasiner rasta i oktober. På de torrare partierna inåt Ljungen ses ibland fältpiplärka på sensommaren. Vid lågvatten kan ibland merparten av Calidris-vadare, måsar och tärnor rasta på en sandrevel utanför lagunen och för att nå denna går man först ut till havsstranden.

Stenudden kan vara en lämplig obspunkt vid nord- eller nordvästvind. Rovfåglar, som drivit ut över havet längre österut, brukar kämpa sig in mot land just här. Utsträcket av småfåglar kan under dessa vindförhållanden vara starkare än vid Nabben.


Bild på ängsnäset