2

Miljöövervakning

De långsiktiga sträckräkningarna som bedrivs från Nabben skapar en unik tidsserie. Analyser av denna tidsserie ger information om pågående förändringar av fågelfaunan och därmed miljön omkring oss - med andra ord miljöövervakning.

Alla höstar är de samma, men ingen höst är som någon annan. Data varierar därför mellan åren. Med hjälp av statistiska metoder kan man analysera dessa data och skapa solid information. Resultaten visar att vissa arter ökar och att andra minskar. Även tiden för ankomst och bortflyttning ändras för vissa arter. Detta i sin tur är värdefullt för vidare analyser - vad driver dessa förändringar?

Här i sektionen "Sträck - Miljöövervakning" presenterar vi resultatet av de trendanalyser som görs löpande baserat på sträckräkningsdata. Samma typ av analyser görs även av ringmärkningsdata.