2

Nabben och Måkläppen

Nabben är Falsterbonäsets sydvästliga udde och den klassiska lokalen för flyttfågelstudier. Här har sträcket räknats under de flesta höstar sedan början av 1940-talet. Det gäller att vara på plats redan i gryningen, eftersom många arter börjar sträcka så snart det ljusnar.

De flesta fågelskådare börjar nästan alltid sina Falsterbodagar på Nabben. Är sträcket gott och vädret gynnsamt kan man med god behållning stanna hela dagen, det finns möjligheter att se sträck av snart sagt alla sorters flyttfåglar. Särskilt skall framhållas sjöfågel- och småfågelsträcket samt rovfågelsträck vid sydvästlig vind. Rastande skarvar, gäss, änder, vadare och måsar ses längs stränderna och på Måkläppen.

"Höststräcket" börjar faktiskt redan i juni då måsar och starar beger sig iväg åt sydväst. I juli tillkommer många vadararter samt tärnor. Särskilt i samband med lågtryckspassager kan "sommarsträcket" under vissa dagar vara intensivt och nå femsiffriga summor.

Utanför Nabben ligger Måkläppen, tidigare en ö, men sedan 1990 (dessvärre) förbunden med land via en lång sandrevel. Måkläppen är Sveriges äldsta naturreservat med drygt 100 år på nacken.

Under denna tid har flera "eror" passerat. En period dominerades av tärnor och skrattmåsar som häckade i stora antal. De trängdes så småningom undan av gråtruten, som nådde upp till över 3 000 par på 1970-talet och samtidigt fanns upp till 400 par ejder häckande på ön.

Därefter har det gått utför. I och med att ön närmade sig land och slutligen växte ihop med detta blev predationen från i synnerhet räv alltför besvärande för fåglarna. Numera häckar färre än 100 fågelpar på Måkläppen, oftast med mycket dåligt resultat, eftersom räven tillåts att vara bofast där ute. 2018 sågs även vildsvin ända ute vid nabben.

Måkläppen är också känd som sydkustens enda tillhåll för sälar. Både knubb- och gråsäl förekommer och föder ungar här.

Under tre månader (november-januari) är det inte beträdnadsförbud på Måkläppen, från början nog en eftergift åt några få bärnstensletare på orten. I och med den landfasta förbindelsen har det emellertid nu urartat till "allmänhetens åkning" med ett hejdlöst rännande av ibland flera hundra besökare per dag. Detta gagnar naturligtvis inte vare sig sälar eller rastande fåglar.

Vi rekommenderar därför alla att inte besöka Måkläppen så att djurlivet får vara i fred.

Beträdnadsförbud råder på Måkläppen 1 februari-31 oktober. Hundar får aldrig vistas i reservatet.