Hem - Falsterbo Fågelstation

To be replaced

Modulvinjett
Hem Ringmärkning Sträck Guidning Rastfågelräkning Dagbok Lokaler Artlista Galleri Jobb Logi Publikationer Om stationen In English
2
Välj år och period

Summorna som visas här är de faktiska antalen som räknats respektive dag. Inga omräkningar med hänsyn till observatörsinsats eller annat förekommer i denna redovisning. De jämförelsetal som visas bygger på samma underlag, exempelvis medelvärdet för alla säsonger.

Omräknade summor används vid visningen av långsiktiga trender (se Miljöövervakning).

Tiodagarssummor

Art12345678910Summa
Knölsvan-6----62--14
Grågås-12-------719
Vitkindad gås-----------
Gravand4411---51920175121
Bläsand-----------
Snatterand-----------
Kricka------50---50
Stjärtand-----------
Skedand-----------
Brunand-----------
Vigg--4-------4
Ejder330-90-110-11030-20690
Sjöorre2 8504050-42030780140--4 310
Svärta----9-185--32
Storskrake-----------
Storlom1---------1
Gråhakedopping4---------4
Havssula----1-----1
Ägretthäger-----2--5512
Gråhäger823332640172614457347
Svart stork---1------1
Vit stork-----------
Bivråk-------13-4
Brun glada---1----113
Röd glada--------271138
Havsörn-------13-4
Brun kärrhök-1231-18274386
Blå kärrhök-----1--1-2
Stäpphök-----------
Ängshök---------11
Sparvhök--312-2-22108148295
Ormvråk---------99
Fiskgjuse---1--126515
Tornfalk1571094363223100
Aftonfalk-----------
Stenfalk-1--------1
Lärkfalk--------1-1
Pilgrimsfalk-------1--1
Trana-----------
Strandskata4944-1220---80
Skärfläcka-54-1258-13-47
Mindre strandpipare11-111----5
Större strandpipare2615584152413-4114
Fjällpipare-----------
Ljungpipare---3--102861461
Kustpipare23-632272-247
Kustsnäppa-1--2-613--22
Sandlöpare1---------1
Småsnäppa2---1--1--4
Mosnäppa1--1--2---4
Spovsnäppa111----41--17
Kärrsnäppa8801308040556025060-401 595
Myrsnäppa------1---1
Brushane42----2-6216
Enkelbeckasin5---2-11--422
Rödspov-------1--1
Myrspov42121-9125137
Småspov---13-161-12
Storspov1511--3-111452281
Svartsnäppa---12-43--10
Rödbena-1--4-1183-27
Gluttsnäppa3-13131332-29
Skogssnäppa2-1--13--29
Grönbena28476211314755110
Drillsnäppa32--1-3---9
Roskarl2---2122--9
Smalnäbbad simsnäppa-----------
Kustlabb-1--------1
Svarthuvad mås-----------
Dvärgmås-----------
Skrattmås5803702601907409401 1905207301 1106 630
Fiskmås5275551785852451103352101 269
Silltrut-12-65-14120
Skräntärna1---112-3-8
Fisktärna639228371799811794--1 239
Silvertärna8392751920738--244
Fisk-/silvertärna4102302 1002043026047029030204 260
Småtärna43452971771196
Svarttärna3345-3-1-1-47
Tordmule--1-------1
Gök---------11
Tornseglare-----------
Backsvala-----------
Ladusvala-----------
Hussvala-----------
Fältpiplärka-----------
Trädpiplärka------20505604701 100
Gulärla2070506060-5030210260810
Citronärla-----------
Forsärla-1--------1
Sädesärla-----------
Stare-40--200300170-701 5002 280
Rosenstare-----------
Grönsiska-----------
Mindre korsnäbb201051761141095791617765902
Rosenfink-------1-12
Kornsparv-----------

2021-12-17
Copyright© 2023, Falsterbo Fågelstation.

Logga in