2

Tiodagarssummor

Summorna som visas här är de faktiska antalen som räknats respektive dag. Inga omräkningar med hänsyn till observatörsinsats eller annat förekommer i denna redovisning. De jämförelsetal som visas bygger på samma underlag, exempelvis medelvärdet för alla säsonger.

Omräknade summor används vid visningen av långsiktiga trender (se Miljöövervakning).

Välj år och period
Art12345678910Summa
Grågås---15---32--47
Knölsvan-1143------18
Gravand203113-2615--199133
Skedand--------10-10
Snatterand--------11-11
Bläsand--------20-20
Stjärtand-2--------2
Kricka--15-----65-80
Vigg15------56-26
Bergand-------12-3
Ejder15090752060315-2407502201 920
Svärta-29-95-32214535527
Sjöorre1 480701 710240402 640-2 5301 52084011 070
Gråhakedopping--1-2---227
Skäggdopping-1-----1--2
Strandskata4-162946-33520180
Skärfläcka--4271-----77
Ljungpipare--387-5-12117467412
Kustpipare-18227--542423139
Större strandpipare12975912-612559244
Mindre strandpipare1-1-------2
Småspov2-46----5219
Storspov222111564-17389133
Myrspov3-316---20437
Rödspov--2-----1-3
Roskarl-21-----126
Kustsnäppa--4-3---111028
Brushane4-2-1--227945
Myrsnäppa--------1-1
Spovsnäppa3-2-22-47-20
Mosnäppa----1---4-5
Sandlöpare2-2-1----38
Kärrsnäppa970190160180170120-1005801902 660
Småsnäppa1---21--4311
Enkelbeckasin2-5--9-35226
Drillsnäppa1------1316
Skogssnäppa1-1-14---411
Rödbena64-104--549785
Grönbena127918916-22423120
Svartsnäppa-222-2--5-13
Gluttsnäppa2136612-16643
Kustlabb-111-3-1--7
Tordmule-----1----1
Tretåig mås--------1-1
Skrattmås8801 24018039045070-10801903 490
Dvärgmås-31-21----7
Fiskmås12044017021044040-6901371 653
Silltrut11121--15315
Småtärna1619868--615583
Skräntärna1---2---126
Svarttärna814273-2131858
Fisktärna25612625710912514-1745971 046
Silvertärna7523411336--456203
Fisk-/silvertärna1 960660930360770490-120601205 470
Smålom-----1--1-2
Storlom--1------12
Gråhäger233391814109---4210
Ägretthäger-----1----1
Fiskgjuse162-12----12
Sparvhök--124-----7
Brun kärrhök-91-63----19
Blå kärrhök---1------1
Röd glada-5--4-----9
Havsörn-1--3-----4
Ormvråk----3-----3
Tornfalk-55526----23
Stare---200------200
Gulärla---302040----90
Forsärla-1--------1
Mindre korsnäbb-10-20-15---1055