Hem - Falsterbo Fågelstation

To be replaced

Modulvinjett
Hem Ringmärkning Sträck Guidning Rastfågelräkning Dagbok Lokaler Artlista Galleri Jobb Logi Publikationer Om stationen In English icon change language
2
Välj år och period

Summorna som visas här är de faktiska antalen som räknats respektive dag. Inga omräkningar med hänsyn till observatörsinsats eller annat förekommer i denna redovisning. De jämförelsetal som visas bygger på samma underlag, exempelvis medelvärdet för alla säsonger.

Omräknade summor används vid visningen av långsiktiga trender (se Miljöövervakning).

Tiodagarssummor

Art12345678910Summa
Grågås---15---32--47
Knölsvan-1143------18
Gravand203113-2615--199133
Skedand--------10-10
Snatterand--------11-11
Bläsand--------20-20
Stjärtand-2--------2
Kricka--15-----65-80
Vigg15------56-26
Bergand-------12-3
Ejder15090752060315-2407502201 920
Svärta-29-95-32214535527
Sjöorre1 480701 710240402 640-2 5301 52084011 070
Gråhakedopping--1-2---227
Skäggdopping-1-----1--2
Strandskata4-162946-33520180
Skärfläcka--4271-----77
Ljungpipare--387-5-12117467412
Kustpipare-18227--542423139
Större strandpipare12975912-612559244
Mindre strandpipare1-1-------2
Småspov2-46----5219
Storspov222111564-17389133
Myrspov3-316---20437
Rödspov--2-----1-3
Roskarl-21-----126
Kustsnäppa--4-3---111028
Brushane4-2-1--227945
Myrsnäppa--------1-1
Spovsnäppa3-2-22-47-20
Mosnäppa----1---4-5
Sandlöpare2-2-1----38
Kärrsnäppa970190160180170120-1005801902 660
Småsnäppa1---21--4311
Enkelbeckasin2-5--9-35226
Drillsnäppa1------1316
Skogssnäppa1-1-14---411
Rödbena64-104--549785
Grönbena127918916-22423120
Svartsnäppa-222-2--5-13
Gluttsnäppa2136612-16643
Kustlabb-111-3-1--7
Tordmule-----1----1
Tretåig mås--------1-1
Skrattmås8801 24018039045070-10801903 490
Dvärgmås-31-21----7
Fiskmås12044017021044040-6901371 653
Silltrut11121--15315
Småtärna1619868--615583
Skräntärna1---2---126
Svarttärna814273-2131858
Fisktärna25612625710912514-1745971 046
Silvertärna7523411336--456203
Fisk-/silvertärna1 960660930360770490-120601205 470
Smålom-----1--1-2
Storlom--1------12
Gråhäger233391814109---4210
Ägretthäger-----1----1
Fiskgjuse162-12----12
Sparvhök--124-----7
Brun kärrhök-91-63----19
Blå kärrhök---1------1
Röd glada-5--4-----9
Havsörn-1--3-----4
Ormvråk----3-----3
Tornfalk-55526----23
Stare---200------200
Gulärla---302040----90
Forsärla-1--------1
Mindre korsnäbb-10-20-15---1055

2023-01-22
Copyright© 2023, Falsterbo Fågelstation.

Logga in