Hem - Falsterbo Fågelstation

To be replaced

Modulvinjett
Hem Ringmärkning Sträck Guidning Rastfågelräkning Dagbok Lokaler Artlista Galleri Jobb Logi Publikationer Om stationen In English
2
Välj år och period

Summorna som visas här är de faktiska antalen som räknats respektive dag. Inga omräkningar med hänsyn till observatörsinsats eller annat förekommer i denna redovisning. De jämförelsetal som visas bygger på samma underlag, exempelvis medelvärdet för alla säsonger.

Omräknade summor används vid visningen av långsiktiga trender (se Miljöövervakning).

Tiodagarssummor

Art12345678910Summa
Knölsvan7591217--2-43
Grågås-285761843--10162
Kanadagås-----------
Vitkindad gås-----------
Rostand-----------
Gravand22-61147--6--110
Bläsand-----------
Kricka20-20---10-201080
Gräsand-----------
Stjärtand---------33
Årta-----------
Skedand---4-----1014
Vigg--16-----6-22
Ejder18060230706080405010070940
Sjöorre190803 650400--6603402202205 760
Svärta12-75---713-98
Småskrake-----------
Smålom-----------
Storlom--21---1-15
Skäggdopping---------11
Gråhakedopping1-------2-3
Ägretthäger--1--6----7
Gråhäger--167466172572--405
Svart stork---1------1
Vit stork-----------
Bivråk---1------1
Brun glada---2-2----4
Röd glada---8------8
Havsörn---3-1----4
Brun kärrhök2-514105112-40
Blå kärrhök-----------
Stäpphök-----------
Ängshök-----------
Sparvhök1-171517472357
Ormvråk----33----6
Mindre skrikörn-----------
Fiskgjuse4-7434-6-129
Tornfalk--1634111118
Stenfalk-----------
Lärkfalk1-------1-2
Pilgrimsfalk-----------
Strandskata4323813--2-1-261
Skärfläcka1-31789-356--160
Mindre strandpipare11--------2
Större strandpipare21111827-5173589
Ljungpipare-232-194726-81
Kustpipare51415--2-1-239
Kustsnäppa12-225------39
Sandlöpare7-56------18
Småsnäppa1----1---13
Mosnäppa1-1-------2
Spovsnäppa925---11--18
Kärrsnäppa4403605701104040406030401 730
Myrsnäppa-----------
Brushane4----2185-20
Enkelbeckasin5-32---6---43
Myrspov9819394---1-8169
Småspov71-----13---84
Storspov14435122318--70
Svartsnäppa2-22-1--1-8
Rödbena51041421--1-64
Gluttsnäppa9317----11334
Skogssnäppa6------1-18
Grönbena42410---9154488
Drillsnäppa4-21--12-111
Roskarl11--------2
Smalnäbbad simsnäppa--1---1---2
Kustlabb-1---1261-11
Dvärgmås1-----1-7312
Skrattmås2853703 7401 4809201 17062015580458 865
Fiskmås1031951 29022415585452117112 146
Silltrut3--2----1-6
Skräntärna---1---2--3
Fisktärna3244074284516230451201881 605
Silvertärna861651855---61321481
Fisk-/silvertärna6306905 8401103020803902755708 635
Småtärna3174081-3-1275
Svarttärna-------6141737
Tobisgrissla-----------
Skogsduva-----------
Gök-----------
Tornseglare-----------
Backsvala-----------
Ladusvala-----------
Hussvala-----------
Fältpiplärka-----------
Trädpiplärka----21----3
Gulärla321215131104040702090442
Forsärla-----------
Sädesärla-----------
Stare----150100----250
Gulhämpling----1-----1
Mindre korsnäbb3---------3
Rosenfink-----------

2021-12-17
Copyright© 2022, Falsterbo Fågelstation.

Logga in