2

Artvisa populationstrender

Röd glada

OBS. För vissa arter används delvis omräknade summor. Justeringarna är gjorda för att öka jämförbarheten mellan år med olika observationsperioder eller observatörsinsatser. Se metodik för ytterligare info.

Välj art

Diagrammet
Staplar  Säsongssumma

Röd linje  Rullande femårsmedelvärden
 

Signifikansnivåer
*** p<0.001
** p<0.01
* p<0.05
 

Period Medelvärde
1970-197941
1980-1989189
1990-1999817
2000-20091 807
2010-20193 231
2020-20243 890

Totalt antal alla år: 76 289
Antal år arten är noterad: 51

Spearmans rangkorrelation: 0.869 ***