2

Översikt - populationstrender

Listorna visar de arter som för närvarande är aktuella för övervakning av beståndsväxlingar.

Välj visningssätt


Signifikansnivåer
*** p<0.001
** p<0.01
* p<0.05
 

Ökande

55 arter
Röd glada 0.869 ***
Gråhäger 0.842 ***
Vitkindad gås 0.840 ***
Havsörn 0.816 ***
Brun glada 0.805 ***
Sjöorre 0.792 ***
Forsärla 0.788 ***
Pilgrimsfalk 0.787 ***
Bläsand 0.763 ***
Trana 0.760 ***
Fiskmås 0.756 ***
Bläsgås 0.752 ***
Fisktärna 0.737 ***
Sparvhök 0.727 ***
Tornfalk 0.726 ***
Trädlärka 0.708 ***
Silvertärna 0.703 ***
Stäpphök 0.700 ***
Dubbeltrast 0.658 ***
Ringduva 0.654 ***
Stjärtand 0.648 ***
Sångsvan 0.638 ***
Grågås 0.630 ***
Lärkfalk 0.629 ***
Skedand 0.621 ***
Tordmule 0.616 ***
Snatterand 0.615 ***
Brun kärrhök 0.611 ***
Mindre sångsvan 0.606 ***
Prutgås 0.586 **
Skäggdopping 0.583 **
Fiskgjuse 0.580 **
Ljungpipare 0.569 **
Grönbena 0.563 **
Silltrut 0.562 **
Vit stork 0.557 **
Smålom 0.545 **
Storlom 0.525 **
Svärta 0.514 **
Dvärgmås 0.508 **
Gråhakedopping 0.506 **
Järnsparv 0.501 **
Kustpipare 0.495 **
Skogssnäppa 0.491 **
Blå kärrhök 0.484 **
Stenfalk 0.483 **
Kanadagås 0.481 *
Skräntärna 0.467 *
Kricka 0.453 *
Myrspov 0.449 *
Mosnäppa 0.415 *
Småskrake 0.414 *
Sillgrissla 0.414 *
Ängshök 0.413 *
Skäggmes 0.413 *

Minskande

9 arter
Fältpiplärka -0.948 ***
Turkduva -0.745 ***
Större hackspett -0.610 ***
Ortolansparv -0.610 ***
Hussvala -0.595 **
Berglärka -0.592 **
Rödstrupig piplärka -0.482 *
Salskrake -0.425 *
Enkelbeckasin -0.406 *