2

Falsterbo fyr

Fyren är ett alternativ till Nabben, särskilt när det blåser. Visserligen går man miste om en del av sjöfågelsträcket men får i gengäld bättre kontroll över småfågelsträcket som ofta går på lägre höjd här. Dessutom störs man inte lika mycket av havets brus, vilket gör att lockläten lättare kan urskiljas. Vid fyren har man också större chans att se invasionsarter (hackspettar, mesar, nötkråkor, nötskrikor m.fl.) i större antal, eftersom de ofta vänder åter innan de når ut till Nabben. En del rastar i fyrträdgården tillsammans med många andra arter, särskilt nattsträckande småfåglar.

Kring Fyren kan man för det mesta hitta bra lä i samtliga vindriktningar, även om ostsidan av trädgården inte rekommenderas på grund av risken att träffas av golfbollar.

Gå aldrig fram till fångstnät som är uppsatta vid fyrträdgården. Näten vittjas regelbundet av fågelstationens personal.


Bil på fyren