Hem - Falsterbo Fågelstation

To be replaced

Modulvinjett
Hem Ringmärkning Sträck Guidning Rastfågelräkning Dagbok Lokaler Artlista Galleri Jobb Logi Publikationer Om stationen In English icon change language
2

Miljöövervakning

Långsiktigheten i ringmärkningen som bedrivs vid fågelstationen gör att data blir intressant för studier av trender. Ökar eller minskar arter, eller är de stabila över tid? I så fall vilka (och i förlängningen varför)?

Antalet fångade fåglar och artsammansättningen varierar från år till år. Väder och vind bestämmer både hur många fåglar som passerar Falsterbo och om de är möjliga att fånga. Regn och stark vind gör till exempel att det inte går att fånga och märka fåglar.

Över lång tid, jämnar olikheterna mellan åren ut sig och man kan börja skönja trender. Detta kan testas statistiskt. För att detta ska gå att göra måste arterna som vi studerar fångas i hyggliga antal varje år. Enstaka arter som vi tidigare inte fångade alls, men som nu tas regelbundet kan också tas med i dessa studier.

Stationen bygger fyra tidsserier, varav tre är baserade på ringmärkning, som ger jämförbara data mellan åren. Ringmärkningsserierna är:

  • Fyrträdgården - vårsäsongen
  • Fyrträdgården - höstsäsongen
  • Flommen (vass) - höst

Här delar vi de data vi har kring trender baserade på våra ringmärkningsserier.

2021-11-27
Copyright© 2023, Falsterbo Fågelstation.

Logga in