2

Ljungen

Skanörs Ljung är den klassiska platsen för höstens spektakulära rovfågelsträck. Förutsättningarna för termik verkar vara speciellt goda över heden och framåt förmiddagen kretsar rovfåglarna i mäktiga skruvar i den uppåtstigande varmluften.

Sydvästhörnet av Ljungen är den klassiska observationsplatsen framför allt vid sydvästliga vindar. Vid sidvind driver rovfåglarna med vinden och då gör man naturligtvis klokt i att förflytta sig så att man hamnar under dem igen.

Andra speciella Ljungen-fåglar är exempelvis småspov och som mest har drygt 200 ex. samtidigt iakttagits i senare hälften av juli. Jorduggla har häckat sporadiskt och vintertid kan man med lite tur hitta en och annan morkulla, särskilt i skogen alldeles nordost om rondellen. Skanörs ljung har även en intressant flora.

För att undgå att heden växer igen med björk, betas den sedan måmga år tillbaka av Highland Cattle, som trots sitt namn verkar trivas utmärkt på Ljungen.

Blommande ljung, på ljungen
Skådare vid björkarna på ljungen