2

ÅrHär visas totala årssummor för ett utvalt år från och med 1947. Från och med 1980 visas även säsongssummor från såväl den standardiserade som den övriga fångsten. Notera att ingen ringmärkning förekom 1948 och 1951.

Eftersom siffrorna innehåller en varierande del "övrigt" är årssummorna inte lämpliga för jämförelse med sikte på beståndsförändringar. Här måste i stället siffror från de standardiserade säsongerna användas.

Årssumma - 2024

Art Standariserad märkning Övrigt Totalt
Fyren, vår Fyren höst Flommen Flygga Pull
Sparvhök1----1
Nattskärra1----1
Större hackspett1----1
Hussvala16----16
Trädpiplärka2----2
Sädesärla25----25
Gärdsmyg82--1-83
Järnsparv109----109
Rödhake270--1-271
Näktergal11----11
Rödstjärt119----119
Buskskvätta1----1
Ringtrast1----1
Koltrast14----14
Björktrast2----2
Taltrast32----32
Rödvingetrast3----3
Sävsångare1----1
Busksångare1----1
Kärrsångare21----21
Rörsångare6----6
Härmsångare53----53
Höksångare1----1
Ärtsångare117----117
Törnsångare41----41
Trädgårdssångare23----23
Svarthätta98--1-99
Grönsångare2----2
Gransångare148----148
Lövsångare340----340
Kungsfågel113----113
Brandkronad kungsfågel8--1-9
Grå flugsnappare21----21
Mindre flugsnappare4----4
Svartvit flugsnappare18----18
Stjärtmes1----1
Svartmes1----1
Blåmes40----40
Talgoxe19----19
Trädkrypare2----2
Törnskata3----3
Stare27---84111
Pilfink1----1
Bofink50----50
Bergfink7----7
Gulhämpling2----2
Grönfink10----10
Steglits15----15
Grönsiska31----31
Hämpling22----22
Gråsiska3----3
Rosenfink1----1
Domherre2----2
Stenknäck1----1
Gulsparv1----1
Sävsparv1----1
Summa (antal)1 946--4842 034
Taxa (antal)56--4156