2

Stöd stationen

Falsterbo Fågelstation är en ideell icke vinstdrivande verksamhet. Drivet kommer istället av att förstå mer om naturen i allmänhet, och om fåglar i synnerhet. Verksamheten bedrivs med mycket knappa ekonomiska resurser. Beslut om nedskärningar i anslag till natur- och miljövård riskerar att ytterligare försvåra arbetet. Vi behöver Ditt stöd.

Olika typer av stöd

Stödet når fåglarna

För att långsiktigt stärka verksamheten, och ytterligare öka trovärdigheten för, och transparensen i, stationens verksamhet, så har vi nu ett 90 konto.

Det innebär garanti för att pengarna går till det ändamål som avses, eftersom insamlingen övervakas av Svensk Insamlingskontroll.

De skriver på sin hemsida: "Föreningen [Skånes Ornitologiska Förening] har erhållit 90-konto för en del av sitt ändamål; fågelforskning, fågelskydd samt undervisning om fåglar och fågelflyttning allt i regi av Falsterbo Fågelstation." Inkomna bidrag måste alltså användas till verksamheten vid Falsterbo Fågelstation, vilket också årligen i detalj skall redovisas till Svensk Insamlingskontroll.

Pg 900301-3, Bg 900-3013, Swish 123 900 30 13, SKÅNES ORNITOLOGISKA FÖRENING

Skånes Ornitologiska Förening (SkOF) är huvudman för Falsterbo Fågelstation. Vänligen ange därför vid inbetalning via 90-konton mottagaren Skånes Ornitologiska Förening..