2

Arvsgåva

Ett testamente är Din sista vilja och får stor betydelse efter Din bortgång. Du kan testamentera Dina tillgångar, helt eller delvis, till Falsterbo Fågelstation. Väljer Du att göra detta bidrar Du bland annat till att väcka naturintresse hos kommande generationer och därigenom också skapa en bättre framtid för fåglarna.

Att upprätta ett testamente behöver i regel inte vara svårare än att med egna ord skriva att "så här vill jag att min kvarlåtenskap ska fördelas när jag själv är borta..."

Det finns dock vissa formella krav och vi rekommenderar därför att Du kontaktar Din bank eller en jurist.

De uppgifter Du behöver från oss är:

  • Gåvomottagare: Falsterbo Fågelstation.
  • Organisationsnummer: 845000-8399, Skånes Ornitologiska Förening.
  • Bankgiro: 900-3013. Plusgiro: 900301-3.
  • Betalningsmottagare: Skånes Ornitologiska Förening.

Kontaktpersoner:
Magnus Grylle 076-828 26 24
Björn Malmhagen 0703-339499