2 FC

Art, år och säsong

Svarthakad buskskvätta, 2023, Flommen (vassmärkning)

Nedan visas alla månader då någon svarthakad buskskvätta fångats under vald säsong.

juli
1-
2-
3-
4-
5-
6-
7-
8-
9-
10-
11-
12-
13-
14-
15-
16-
17-
18-
19-
20-
21-
221
23-
24-
25-
26-
27-
281
292
30-
31-
Summa4
Dagar3
augusti
1-
2-
3-
4-
5-
6-
7-
8-
9-
10-
11-
12-
13-
14-
15-
16-
17-
18-
19-
20-
21-
22-
231
24-
25-
26-
27-
28-
29-
30-
31-
Summa1
Dagar1