2 FB

Art, år och säsong,

Större hackspett, 1996, Fyrträdgården höst

Nedan visas alla månader då någon större hackspett fångats under vald säsong.

oktober
1-
2-
3-
4-
5-
6-
7-
8-
9-
10-
11-
12-
13-
141
15-
16-
17-
18-
19-
20-
21-
22-
23-
24-
25-
26-
27-
28-
29-
30-
31-
Summa1
Dagar1