2 FB

Art, år och säsong

Gulsparv, 2010, Fyrträdgården höst

Nedan visas alla månader då någon gulsparv fångats under vald säsong.

oktober
1-
2-
3-
4-
5-
6-
7-
8-
9-
101
113
12-
13-
14-
15-
161
171
18-
19-
20-
214
22-
23-
24-
251
263
27-
28-
29-
301
312
Summa17
Dagar9
november
1-
2-
3-
4-
5-
62
715
8-
9-
10-
11-
12-
13-
14-
15-
16-
17-
18-
19-
20-
21-
22-
23-
24-
25-
26-
27-
28-
29-
30-
--
Summa17
Dagar2