2 FC

Art, år och säsong

Brushane, 1983, Flommen (vassmärkning)

Nedan visas alla månader då någon brushane fångats under vald säsong.

augusti
1-
2-
3-
4-
5-
62
71
8-
91
10-
11-
12-
13-
14-
15-
16-
17-
18-
19-
20-
21-
22-
23-
24-
25-
26-
27-
28-
29-
30-
31-
Summa4
Dagar3