int(-1) int(52) int(-52) int(52) int(52) int(52) int(1) int(52) Rastfågelräkning

Hem - Falsterbo Fågelstation

To be replaced

Modulvinjett
Hem Ringmärkning Sträck Guidning Rastfågelräkning Dagbok Lokaler Artlista Galleri Jobb Logi Publikationer Om stationen In English
Välj

Lokaler

De gula markeringarna visar lokalerna för rastfågelräkning.

Vecka som visas

2022 vecka 31

Håll musen över förkortningarna i tabellhuvudet för att se lokalernas fullständiga namn.

Art KAN BLA ÄNG NAB SLÅ REV KNÖ Summa
Knölsvan - 18 - 2 - 18 21 59
Grågås - - 7 - 12 3 22 44
Kanadagås - - 10 - 315 30 2 357
Vitkindad gås - - - - 174 - 190 364
Gravand - - 2 9 - - - 11
Bläsand - - - - 1 - - 1
Snatterand - - 2 1 - - - 3
Kricka - - 26 72 - - 33 131
Gräsand 44 - 93 85 13 13 128 376
Skedand - - 15 - - - 5 20
Brunand - - 4 - - - - 4
Vigg - - 22 - - - - 22
Ejder 2 1 - 54 - 22 18 97
Knipa - - 138 43 - - - 181
Smådopping - - 1 - - - - 1
Skäggdopping - - - - - - 6 6
Gråhakedopping - - - - - - 1 1
Storskarv 1 134 - 245 2 67 2 451
Gråhäger - - 3 3 10 2 1 19
Havsörn - - 1 - - - - 1
Brun kärrhök - - 1 - - - - 1
Sparvhök - - - 1 - 1 1 3
Tornfalk - - 1 - - - 4 5
Vattenrall - - - 2 - - - 2
Sothöna - - 162 7 41 - - 210
Strandskata - - 4 6 14 21 3 48
Skärfläcka - - 14 72 24 17 1 128
Större strandpipare - 1 1 96 - 59 - 157
Ljungpipare - - - - - - 79 79
Kustpipare - - - 8 - 7 - 15
Tofsvipa - - 15 27 49 36 42 169
Kustsnäppa - 2 - - - 7 - 9
Sandlöpare - - - - - 2 - 2
Spovsnäppa - - - 6 - 3 - 9
Kärrsnäppa - - 39 496 21 418 26 1 000
Myrsnäppa - - - 2 - - - 2
Brushane - - 3 - - - - 3
Enkelbeckasin - - - 7 12 9 9 37
Myrspov - - 4 1 - - 1 6
Småspov - - 10 3 2 - 25 40
Storspov - - 4 1 - 43 27 75
Svartsnäppa - 1 - - - - - 1
Rödbena - - 3 - 13 2 - 18
Gluttsnäppa - - 6 7 8 128 11 160
Skogssnäppa - - - 1 - 1 2 4
Grönbena - - 2 14 6 16 16 54
Drillsnäppa - - 3 7 3 8 - 21
Skrattmås 3 34 165 8 - 184 74 468
Fiskmås 7 - 16 2 14 1 - 40
Gråtrut - 3 - 3 8 2 - 16
Havstrut - 13 - 2 - 6 - 21
Kentsk tärna - - - 1 67 7 2 77
Fisktärna - - 2 - 8 - 1 11
Silvertärna - - - - - 1 - 1
Fisk-/silvertärna - - - - 12 - - 12
Småtärna - - - - - 10 - 10
Sånglärka - - 1 - - - - 1
Ängspiplärka - - 1 - - - - 1
Sädesärla 3 - 5 - - 27 - 35
Törnskata - - - - 1 - - 1
Kråka 1 - - 11 4 12 19 47
Svartkråka - - - 1 - - - 1
Stare - - 200 - - - - 200
Gravand (pull) - - - 22 - - - 22
Gräsand (pull) - - - 10 - - - 10
Ejder (pull) - - - - - 5 - 5
Sothöna (pull) - - 2 1 - - - 3
St. strandpipare (pull) - - - - - 3 - 3
Snatterand (pull) - - - 10 - - - 10
Summa 61 207 988 1 349 834 1 191 772 5 402
 

2023-05-17
Copyright© 2023, Falsterbo Fågelstation.

Logga in