Välj

Lokaler

De gula markeringarna visar lokalerna för rastfågelräkning.

karta

-

Håll musen över förkortningarna i tabellhuvudet för att se lokalernas fullständiga namn.