Stöd Falsterbo Fågelstation
Falsterbo Fågelstation är en ideell, icke vinstdrivande organisation. Verksamheten bedrivs med mycket knappa ekonomiska resurser. Beslut om nedskärningar i anslag till natur- och miljövård riskerar att ytterligare försvåra arbetet. Vi behöver Ditt stöd.

Förändringar i naturen pågår ständigt och berör allt liv på jorden. Klimat- och miljöfrågor står i världspolitikens fokus. Att följa miljöförändringar under lång tid är därför nödvändigt. Falsterbo Fågelstation har många decenniers erfarenhet av sådan grundforskning och fåglar är utmärkta indikatorer på tillståndet i naturen. Vi har en sammanhängande serie av systematiska och jämförbara ringmärkningsdata sedan år 1980. Denna serie blir allt värdefullare för varje år som läggs till. För att kunna garantera detta är fågelstationen beroende av Ditt stöd.

Våra inventeringar av häckande och rastande fåglar har också pågått i flera decennier. Resultaten medför bl.a. att vi kan argumentera och agera i diverse exploateringsärenden i en alltmer tätbefolkad region. Trycket på naturen ökar för varje dag och för att beskriva fåglarnas behov och roll i ekosystemet behöver fågelstationen Ditt stöd.

En annan mycket viktig form av fågel- och naturskydd är att sprida kunskap och väcka intresse hos allmänheten, inte minst hos barn och ungdomar. Vi arbetar ständigt med detta genom guidningar, exkursioner, utställningar, hemsida m.m. Vi har bra material, duktiga guider och avser att fortsätta och ytterligare utveckla denna verksamhet. Till detta behöver fågelstationen Ditt stöd.

Alla bidrag, stora som små, tas tacksamt emot.

Olika sätt att stödja oss...

 

Enkelt bidrag
 

Hyllnings- eller minnesgåva
 

Arv och testamente

 

 

...och du blir en:

Vad är det?

Falsterbo Fågelstation har 90-konto: Bg 900-3013, Pg 900301-3
Betalningsmottagare: Skånes Ornitologiska Förening.  Läs mer►

Kontaktpersoner ang. bidrag:
Sophie Ehnbom 0705-685810, Björn Malmhagen 0703-339499
Falsterbo Fågelstation, Fyrvägen 35, 239 40 Falsterbo,
tel. 040-473703, falsterbo@skof.se