Hyllnings- eller minnesgåva

Att ge en hyllnings- eller minnesgåva till välgörande ändamål är en uppskattad handling. Du kan skänka en sådan gåva till Falsterbo Fågelstation, genom att sätta in valfritt belopp på vårt 90-konto (bg 900-3013, pg 900301-3, Skånes Ornitologiska Förening). Välj sedan ett färdigt hyllnings- eller minnesbrev eller skriv en egen hälsning.

Så snart Ditt bidrag registrerats av vår bank skickar vi det önskade hyllnings- eller minnesbrevet till den adress Du angivit.
I särskilt brådskande fall ber vi Dig ta telefonkontakt (040-473703), så att vi säkert hinner fixa allt i tid.

Hyllningsbrev

*Välj ett motiv av nedanstående (klicka för större bild):       **JULSPECIAL**

           

Ladusvalor         Fiskgjuse            Blåmesar          Julhälsning

 

           

Havsörn             Flommen            Skärfläckor        Rödstjärt

 

Bemärkelsedagens datum (eller annat datum då hyllningsbrevet skall vara
levererat till mottagaren):
(åååå-mm-dd)

*Jubilarens eller jubilarernas namn:

Egen hälsning till jubilaren (infogas i det valda hyllningsbrevet):

Ange adress dit Du önskar att hyllningsbrevet skickas:

Namn:
Gatuadress:
Postnummer:
Postort:

*Givarens eller givarnas namn (som ska stå på hyllningsbrevet):

*Inbetalarens efternamn:
*Inbetalarens förnamn:
*Gatuadress:
*Postnummer:
*Postort:
*Telefon:
e-post:

Jag vill få fågelstationens nyhetsbrev (2-3 ggr per år) och godkänner att mina adressuppgifter sparas för detta och andra erbjudanden.
Skicka nyhetsbrevet digitalt (fordrar epostadress) på papper.

      *=obligatoriska uppgifter.

Minnesbrev

*Välj ett motiv av nedanstående (klicka för större bild):

        

Solnedgång       Kungsfåglar          Amiral              Höllviken

 

        

Solstrålen             Steglits      Mindre sångsvan      Vitsippor

 

Begravningsdagens datum (eller annat datum då minnessbrevet skall vara
levererat till mottagaren):
(åååå-mm-dd)

*Den avlidnes namn:

Egen hälsning till den avlidne (infogas i det valda minnesbrevet):

Ange adress dit Du önskar att minnesbrevet skickas:

Namn:
Gatuadress:
Postnummer:
Postort:

*Givarens eller givarnas namn (som ska stå på minnesbrevet):

*Inbetalarens efternamn:
*Inbetalarens förnamn:
*Gatuadress:
*Postnummer:
*Postort:
*Telefon:
e-post:

Jag vill få fågelstationens nyhetsbrev (2-3 ggr per år) och godkänner att mina adressuppgifter sparas för detta och andra erbjudanden.
Skicka nyhetsbrevet digitalt (fordrar epostadress) på papper.

      *=obligatoriska uppgifter.

Kontaktpersoner:
Sophie Ehnbom 0705-685810, Björn Malmhagen 0703-339499
Falsterbo Fågelstation, Fyrvägen 35, 239 40 Falsterbo
tel. 040-473703, falsterbo@skof.se