2 FC

Art, år och säsong

Svarthakad buskskvätta, 2016, Flommen (vassmärkning)

Nedan visas alla månader då någon svarthakad buskskvätta fångats under vald säsong.

augusti
1-
2-
3-
4-
5-
6-
7-
8-
9-
10-
11-
12-
13-
14-
15-
16-
17-
18-
19-
20-
21-
22-
23-
24-
25-
261
27-
28-
29-
30-
31-
Summa1
Dagar1