2 FA

Art, år och säsong

Större hackspett, 1989, Fyrträdgården vår

Nedan visas alla månader då någon större hackspett fångats under vald säsong.

april
1-
2-
3-
4-
5-
6-
71
8-
9-
10-
11-
12-
13-
14-
15-
16-
171
18-
19-
20-
211
22-
23-
24-
25-
26-
27-
28-
291
30-
--
Summa4
Dagar4