2 OV

Art, år och säsong

Grå flugsnappare, 2016, Övrig märkning

Nedan visas alla månader då någon grå flugsnappare fångats under vald säsong.

september
1-
2-
3-
4-
53
6-
71
8-
9-
10-
11-
12-
13-
14-
15-
16-
17-
18-
19-
20-
21-
22-
23-
24-
25-
26-
27-
28-
29-
30-
--
Summa4
Dagar2