2 FC

Art, år och säsong

Enkelbeckasin, 1997, Flommen (vassmärkning)

Nedan visas alla månader då någon enkelbeckasin fångats under vald säsong.

augusti
1-
21
3-
4-
5-
6-
7-
8-
9-
10-
11-
12-
13-
14-
15-
16-
17-
18-
19-
20-
21-
22-
23-
24-
25-
26-
27-
28-
29-
30-
311
Summa2
Dagar2
september
1-
2-
3-
4-
51
6-
7-
8-
9-
10-
11-
12-
13-
14-
15-
16-
17-
18-
19-
20-
21-
22-
23-
24-
25-
26-
27-
28-
29-
30-
--
Summa1
Dagar1