2 FA

Art, år och säsong

Gråsiska, 2014, Fyrträdgården vår

Nedan visas alla månader då någon gråsiska fångats under vald säsong.

april
1-
2-
3-
4-
5-
6-
7-
8-
9-
10-
11-
12-
13-
14-
15-
16-
17-
18-
19-
20-
21-
22-
23-
24-
25-
26-
27-
282
292
301
--
Summa5
Dagar3
maj
1-
2-
3-
4-
5-
6-
7-
8-
9-
10-
11-
12-
13-
14-
15-
16-
17-
18-
191
20-
21-
22-
23-
24-
25-
26-
27-
28-
29-
30-
31-
Summa1
Dagar1