2 FB

Art, år och säsong

Brandkronad kungsfågel, 2017, Fyrträdgården höst

Nedan visas alla månader då någon brandkronad kungsfågel fångats under vald säsong.

september
1-
2-
3-
4-
5-
6-
7-
8-
9-
102
11-
12-
13-
14-
15-
161
17-
18-
19-
20-
211
22-
231
241
25-
26-
27-
28-
29-
30-
--
Summa6
Dagar5
oktober
1-
21
3-
4-
51
63
7-
83
91
102
11-
12-
13-
14-
15-
162
17-
18-
194
201
21-
221
233
24-
25-
26-
27-
28-
29-
30-
31-
Summa22
Dagar11