2 OV

Art, år och säsong

Brushane, 2013, Övrig märkning

Nedan visas alla månader då någon brushane fångats under vald säsong.

september
1-
2-
34
41
5-
6-
7-
8-
9-
10-
11-
12-
13-
14-
15-
16-
17-
18-
19-
20-
21-
22-
23-
24-
25-
26-
27-
28-
29-
30-
--
Summa5
Dagar2