2 OV

Art, år och säsong

Hornuggla, 1982, Övrig märkning

Nedan visas alla månader då någon hornuggla fångats under vald säsong.

oktober
1-
2-
31
4-
5-
6-
7-
8-
9-
10-
11-
12-
13-
141
15-
165
17-
18-
19-
20-
211
223
237
24-
252
261
275
282
29-
30-
31-
Summa28
Dagar10
november
1-
2-
3-
4-
52
6-
7-
8-
9-
10-
11-
12-
13-
14-
15-
16-
17-
18-
19-
20-
21-
22-
23-
24-
25-
26-
27-
28-
29-
30-
--
Summa2
Dagar1