Hem - Falsterbo Fågelstation

To be replaced

Modulvinjett
Hem Ringmärkning Sträck Guidning Rastfågelräkning Dagbok Lokaler Artlista Galleri Jobb Logi Publikationer Om stationen In English
2

ÅrHär visas totala årssummor för ett utvalt år från och med 1947. Från och med 1980 visas även säsongssummor från såväl den standardiserade som den övriga fångsten. Notera att ingen riggmärking förekom 1948 och 1951.

Eftersom sifforna innehåller en varierande del "övrigt" och även boungemärkning är årssummorna inte lämpliga för jämförelse med sikte på beståndsförändringar. Här måste i stället siffror från de standardiserade säsongerna användas.

Årssumma - 2023

Art Standariserad märkning Övrigt Totalt
Fyren, vår Fyren höst Flommen Flygga Pull
Gräsand2-1--3
Storskarv---1-1
Sparvhök326---29
Tornfalk-3--1215
Vattenrall--2--2
Större strandpipare---1-1
Dvärgbeckasin--2--2
Enkelbeckasin---1-1
Grönbena--1--1
Kentsk tärna----334334
Ringduva-1---1
Kattuggla----44
Hornuggla-1---1
Nattskärra---1-1
Tornseglare----88
Gröngöling-3---3
Större hackspett-7---7
Mindre hackspett1----1
Backsvala--91--91
Ladusvala11171--173
Hussvala116---17
Trädpiplärka23393-47
Gulärla-115--16
Citronärla--1--1
Forsärla-1---1
Sädesärla23112--36
Gärdsmyg156211--178
Järnsparv233221--256
Rödhake84940021--1 270
Näktergal741--12
Blåhake1----1
Svart rödstjärt3----3
Rödstjärt641885--257
Buskskvätta1-41--42
Svarthakad buskskvätta--5--5
Stenskvätta145--10
Koltrast523---55
Björktrast2----2
Taltrast602-1-63
Rödvingetrast23----23
Gräshoppsångare--1--1
Sävsångare-3815--818
Busksångare-1---1
Kärrsångare97100--116
Rörsångare1515829--859
Trastsångare--3--3
Härmsångare33463--82
Ärtsångare1011103--214
Törnsångare534333--129
Trädgårdssångare291164--149
Svarthätta731352--210
Grönsångare1192--22
Gransångare21517980--474
Lövsångare452406118--976
Kungsfågel16061---221
Brandkronad kungsfågel233---26
Grå flugsnappare15704--89
Mindre flugsnappare211---13
Svartvit flugsnappare14881--103
Skäggmes--16--16
Blåmes1110772111202
Talgoxe2928---57
Trädkrypare14---5
Törnskata4165--25
Varfågel1----1
Stare23---6285
Gråsparv3----3
Pilfink49---13
Bofink8510---95
Bergfink25----25
Gulhämpling1----1
Grönfink285-1-34
Steglits14----14
Grönsiska259513--277
Hämpling401---41
Gråsiska18----18
Mindre korsnäbb--1--1
Rosenfink1----1
Domherre4----4
Stenknäck4----4
Gulsparv2----2
Sävsparv5182--88
Summa (antal)3 2522 2372 562104318 492
Taxa (antal)5647398682

2023-09-17
Copyright© 2023, Falsterbo Fågelstation.

Logga in