Hem - Falsterbo Fågelstation

To be replaced

Modulvinjett
Hem Ringmärkning Sträck Guidning Rastfågelräkning Dagbok Lokaler Artlista Galleri Jobb Logi Publikationer Om stationen In English icon change language
2

ÅrHär visas totala årssummor för ett utvalt år från och med 1947. Från och med 1980 visas även säsongssummor från såväl den standardiserade som den övriga fångsten. Notera att ingen ringmärkning förekom 1948 och 1951.

Eftersom siffrorna innehåller en varierande del "övrigt" är årssummorna inte lämpliga för jämförelse med sikte på beståndsförändringar. Här måste i stället siffror från de standardiserade säsongerna användas.

Årssumma - 2024

Art Standariserad märkning Övrigt Totalt
Fyren, vår Fyren höst Flommen Flygga Pull
Sparvhök1----1
Sädesärla7----7
Gärdsmyg65--1-66
Järnsparv58----58
Rödhake237--1-238
Rödstjärt5----5
Ringtrast1----1
Koltrast8----8
Björktrast2----2
Taltrast22----22
Rödvingetrast3----3
Ärtsångare2----2
Svarthätta5--1-6
Gransångare90----90
Lövsångare10----10
Kungsfågel108----108
Brandkronad kungsfågel7--1-8
Stjärtmes1----1
Blåmes34----34
Talgoxe13----13
Trädkrypare1----1
Stare2----2
Pilfink1----1
Bofink32----32
Grönfink4----4
Steglits6----6
Grönsiska18----18
Gråsiska13----13
Domherre2----2
Gulsparv1----1
Sävsparv1----1
Summa (antal)760--4-764
Taxa (antal)31--4-31

2023-09-17
Copyright© 2023, Falsterbo Fågelstation.

Logga in