int(-1) int(1) int(-52) int(1) int(52) int(1) int(1) int(1) Rastfågelräkning

Hem - Falsterbo Fågelstation

To be replaced

Modulvinjett
Hem Ringmärkning Sträck Guidning Rastfågelräkning Dagbok Lokaler Artlista Galleri Jobb Logi Publikationer Om stationen In English
Välj

Lokaler

De gula markeringarna visar lokalerna för rastfågelräkning.

Vecka som visas

2023 vecka 36

Håll musen över förkortningarna i tabellhuvudet för att se lokalernas fullständiga namn.

Art KAN BLA ÄNG NAB SLÅ REV KNÖ Summa
Knölsvan - 30 50 18 8 19 340 465
Grågås - 409 7 200 15 8 230 869
Kanadagås - 172 28 - 1 - 61 262
Vitkindad gås - 12 - - - - 60 72
Gravand - - - 60 - - - 60
Bläsand - 11 552 15 36 40 109 763
Snatterand - - 17 20 - 2 - 39
Kricka - 2 100 190 25 285 31 633
Gräsand 35 16 195 13 202 385 123 969
Stjärtand - - 111 - - - 8 119
Skedand - 5 312 6 - 54 2 379
Brunand - - 19 - - - - 19
Vigg - - 71 - - - - 71
Ejder - - - 10 - 9 2 21
Knipa - - 141 20 - - 15 176
Salskrake - - - - - - 1 1
Småskrake - - - 25 - - - 25
Smådopping - - 24 1 - - - 25
Storskarv 33 235 23 600 5 3 1 900
Ägretthäger - - - - - - 2 2
Gråhäger - - 3 1 8 - 14 26
Havsörn - - - 2 - - - 2
Brun kärrhök - - - 1 1 - 1 3
Sparvhök - - - - 1 1 4 6
Fiskgjuse - - - - - 1 - 1
Tornfalk - - - - - 2 3 5
Vattenrall - - 1 - - - - 1
Sothöna - 22 246 8 18 - - 294
Strandskata - - 5 4 - 1 - 10
Skärfläcka - - 2 4 - - - 6
Större strandpipare - - 13 - - 53 - 66
Ljungpipare - - - - - 1 - 1
Kustpipare - - 2 2 1 20 - 25
Tofsvipa - 164 16 - 30 7 108 325
Kustsnäppa - - - 2 - 28 - 30
Gulbröstad snäppa - - - 1 - - - 1
Kärrsnäppa - - 7 10 10 200 - 227
Brushane - - - - 1 1 - 2
Enkelbeckasin - - - - - 2 - 2
Myrspov - - 1 9 - 4 - 14
Storspov - - 1 4 - 21 8 34
Svartsnäppa - - 3 - 7 3 2 15
Rödbena - 26 - - 4 4 5 39
Gluttsnäppa - 14 17 - 6 3 2 42
Skogssnäppa - - - 3 - - - 3
Grönbena - - - - 11 - 2 13
Drillsnäppa - - - - - 1 - 1
Roskarl - - - - - 1 - 1
Skrattmås - 21 302 5 20 600 21 969
Fiskmås - - 1 5 - 1 - 7
Gråtrut - 2 2 60 - 6 1 71
Kaspisk trut - - - 3 - 1 - 4
Havstrut 1 3 1 16 - 12 - 33
Skräntärna - - - 1 - - - 1
Kentsk tärna - - 1 - - 2 - 3
Fisktärna - - - - - 9 - 9
Svarttärna - - - - - 1 - 1
Ängspiplärka - - 2 - - 2 - 4
Gulärla - - - - - - 1 1
Sädesärla 12 2 9 - 12 30 - 65
Buskskvätta - - - - - 1 - 1
Stenskvätta - - - - - 2 - 2
Kaja - - - - 5 - 6 11
Kråka 1 - 3 15 8 8 22 57
Svartkråka - - - 1 - - - 1
Stare - 10 4 - 15 140 150 319
Sävsparv - - - - - 1 - 1
Knölsvan (pull) - - - - - - - -
Summa 82 1 156 2 292 1 335 450 1 975 1 335 8 625
 

2023-05-17
Copyright© 2023, Falsterbo Fågelstation.

Logga in