Hem - Falsterbo Fågelstation

To be replaced

Modulvinjett
Hem Ringmärkning Sträck Guidning Rastfågelräkning Dagbok Lokaler Artlista Galleri Jobb Logi Publikationer Om stationen In English
2
Välj

Lokaler

De gula markeringarna visar lokalerna för rastfågelräkning.

Vecka som visas

2022 vecka 45

Håll musen över förkortningarna i tabellhuvudet för att se lokalernas fullständiga namn.

Art KAN BLA ÄNG NAB SLÅ REV KNÖ Summa
Knölsvan - 107 126 6 2 22 683 946
Sångsvan - - 8 - - - - 8
Grågås - 1 48 - 42 12 - 103
Kanadagås - 23 12 - - - 79 114
Vitkindad gås - - 291 - 29 - 544 864
Gravand - - - 28 - 3 - 31
Bläsand - - 159 6 303 285 2 903 3 656
Snatterand - - 11 8 - - - 19
Kricka - - 56 142 10 394 90 692
Gräsand 40 10 135 155 47 445 291 1 123
Stjärtand - - 174 - 10 462 120 766
Skedand - 22 171 34 - 86 58 371
Brunand - - 144 18 - - - 162
Vigg - - 1 070 82 121 - - 1 273
Ejder - - 22 71 - 38 - 131
Knipa - 87 14 28 - 35 76 240
Småskrake - 1 5 16 - 2 - 24
Smådopping 7 - 18 6 - - - 31
Skäggdopping - - - - - - 4 4
Storskarv 64 153 20 24 1 7 25 294
Gråhäger - 2 2 - 4 - 7 15
Tornfalk 1 - - - - 1 1 3
Pilgrimsfalk - - - - - 1 - 1
Sothöna - - 89 - - - - 89
Strandskata - - - - 1 1 - 2
Skärfläcka - - - - - - 1 1
Ljungpipare - - - - - 5 650 - 5 650
Kustpipare - - 9 - - 24 26 59
Sandlöpare - - 6 - - 1 - 7
Kärrsnäppa - - 15 2 - 414 1 140 1 571
Enkelbeckasin - - 2 1 3 - - 6
Storspov - - 5 4 4 16 54 83
Svartsnäppa - - 6 2 3 2 7 20
Gluttsnäppa - - 1 - - - - 1
Skrattmås 5 5 76 145 12 52 288 583
Fiskmås - 1 - - - - - 1
Gråtrut 1 7 4 25 - 4 3 44
Havstrut - 10 1 27 - 1 1 40
Kaja - - - - - - 28 28
Råka - - - - 2 - 45 47
Kråka 6 10 8 7 9 2 39 81
Summa 124 439 2 708 837 603 7 960 6 513 19 184
 

2021-12-17
Copyright© 2022, Falsterbo Fågelstation.

Logga in