Hem - Falsterbo Fågelstation

To be replaced

Modulvinjett
Hem Ringmärkning Sträck Guidning Rastfågelräkning Dagbok Lokaler Artlista Galleri Jobb Logi Publikationer Om stationen In English
2
Välj

Lokaler

De gula markeringarna visar lokalerna för rastfågelräkning.

Vecka som visas

2021 vecka 46

Håll musen över förkortningarna i tabellhuvudet för att se lokalernas fullständiga namn.

Art KAN BLA ÄNG NAB SLÅ REV KNÖ Summa
Knölsvan - 133 51 10 12 29 778 1 013
Sångsvan - - 4 23 - - 8 35
Grågås - 6 2 - 11 10 44 73
Kanadagås - 8 4 - 66 68 10 156
Vitkindad gås - - 17 - 218 - 583 818
Prutgås - - - 3 - - - 3
Gravand - - - 2 2 1 - 5
Bläsand 3 51 125 32 214 98 180 703
Snatterand - - 31 1 - - - 32
Kricka - 11 118 59 13 295 120 616
Gräsand 2 78 229 44 46 770 798 1 967
Stjärtand - - 54 - - 780 566 1 400
Skedand - 12 7 - - 28 22 69
Brunand - - 50 6 4 - - 60
Vigg - - 1 230 38 222 - - 1 490
Bergand - - 12 - - - - 12
Ejder - - - 4 - - - 4
Knipa 4 25 90 19 1 5 879 1 023
Salskrake - - 3 - - - 2 5
Småskrake - 2 1 11 - 32 193 239
Storskrake - - 3 - - - 10 13
Smådopping 3 - 3 3 2 - - 11
Skäggdopping - - - - - - 13 13
Svarthakedopping - - - - - - 2 2
Storskarv 24 52 2 45 - 1 20 144
Gråhäger - 6 7 - 6 1 - 20
Havsörn - 2 - - - 2 - 4
Blå kärrhök - - - 1 - - 2 3
Sparvhök - - - - 1 - - 1
Ormvråk - - - - - - 1 1
Fjällvråk - - 1 - - - 1 2
Tornfalk - - 1 - - - - 1
Sothöna - - 84 - 2 - - 86
Kustpipare - - - - - 4 - 4
Tofsvipa - - - - - - 1 1
Kustsnäppa - - 29 - - - - 29
Kärrsnäppa - - 1 - - 150 - 151
Enkelbeckasin - 1 - 1 - - 2 4
Rödspov - - - 2 10 5 - 17
Myrspov - - - - - 9 - 9
Storspov - - 2 - - 2 23 27
Svartsnäppa - - - - 1 - - 1
Rödbena - 3 - - - - 1 4
Skrattmås 2 - 4 1 6 9 37 59
Fiskmås - - - 2 1 - - 3
Gråtrut 1 1 - 17 1 12 2 34
Havstrut 4 2 2 13 1 2 3 27
Sånglärka - - - - - - 3 3
Ängspiplärka - - - - - - 11 11
Kaja - - - - - - 23 23
Kråka 5 7 4 4 10 4 52 86
Stare - - - - - - 135 135
Vinterhämpling - - - - - - 2 2
Gråsiska - - - - - - 6 6
Summa 48 400 2 171 341 850 2 317 4 533 10 660
 

2021-12-17
Copyright© 2022, Falsterbo Fågelstation.

Logga in