SENASTE NYTT Idag: Torsdag 26 november 2020.  Solen går upp kl. 08:04. Solen går ned kl. 15:47. Se även...
 
     Aktuellt väder (från SMHIs väderstation vid Falsterbo Fyr):  
Kl. 13:00 CET: FUKTDIS
Molnighet Vind Temperatur Kyleffekt Sikt Lufttryck
/8 WNW 9 m/s +9,4 °C +5,2 °C6 km 1014,7 hPa
  Uppdateras var tredje timme kl. 07-19. Klicka på SMHI-loggan för prognos.

          

 

Senaste nytt i WEBSHOPEN

 

 

VINGAR ÖVER FALSTERBO

2:a upplagan

SLUTSÅLD

50-ÅRSKRÖNIKAN

Klicka för att läsa mer och beställa.

BESÖK

Klicka ovan för info!

FALSTERBONÄSETS NATURVÅRDS-FÖRENING

RAPPORTERA ÅTERFYND

Rapportera återfynd
av ringmärkta fåglar direkt till Ringmärk-ningscentralen

SKÅNES ORNITOLOGISKA FÖRENING

 

Sätt muspekaren i bilderna för att se bildtext och fotograf.                               Gamla nyheter - klicka här.

 

 

 

2020-08-09: Inför den kommande höstsäsongen:

Falsterbo Bird Show är INSTÄLLD.

Fyrdagen, söndag 16 augusti 2020 är INSTÄLLD.

Skåda med P-G är tänkt att genomföras med start 22 augusti. Det är utomhus och lätt att hålla "Corona-avstånd" (se ovan).
Fyrshopen vill vi gärna ha öppen men den trängsel som ibland uppstår måste undvikas.
Guidningar kommer att genomföras men med vissa restriktioner pga. Corona-läget.
Mer info följer efter hand.

Tänk på: Fåglarna kommer att flytta oavsett och att skåda fågel är en "lågrisk-aktivitet".

 

2020-08-06--09: Ringmärkningskurs för ungdomar

Idag sade vi tack och farväl till de åtta ungdomar som deltagit i vår första ringmärkningskurs för just ungdomar. Under de senaste fyra dagarna har de varit med vid ringmärkningen vid Fyren och Flommen. De har fått lära sig hur man sätter på ringar, hur man ålders- och könsbestämmer olika arter och hur man mäter biometriska data. Det fanns många höjdpunkter i kursen men den allra högsta var nog en ung höksångare som ringmärktes vid Fyren i morse.
Tack till alla som deltog - vi hade fina dagar ihop!
Kursen anordnades i samarbete med Ungdomsskådarna BirdLife Sverige och ekonomiskt stöd erhölls från Studiefrämjandet och Marie-Claire Cronstedts Stiftelse. (Stephen Menzie, översätting: LK)

 

2020-06-20: Sommar, höst och Covid-19 uppdatering

Nu ser vi framåt mot sommarens och höstens aktiviteter vid fågelstationen. Tyvärr blir det ingen Falsterbo Bird Show i år och även andra arrangemang kan komma att ställas in eller begränsas. Våra planer att öppna fyren för besökare under en månads tid i juli-augusti är ett sådant arrangemang. Information kommer att visas här och på vår Facebooksida.

Som det ser ut nu med Covid-19 pandemin, som definitivt inte är över, kan vi kanske öppna stationen för övernattande gäster kring mitten av augusti. Det blir i så fall i begränsad form. Man bokar numera plats via epost till: accommodation@falsterbofagelstation.se  Klicka på "Logi" i menyraden ovan för mer info. Om du har bokat plats men känner dig sjuk: Stanna hemma! Avboka platsen! Vi kommer inte att ha någon avgift för glömda avbokningar hösten 2020. Även gäster som bor på stationen och visar tecken på sjukdom ber vi lämna stationen. Logiavgiften kan nu betalas med kort eller via Swish. Vi undanber oss alltså kontanter.

Ringmärkningen hoppas vi kunna bedriva som vanligt och eventuella rariteter kommer som vanligt att visas upp vid Fyren (men tänk på att hålla avstånd). Vi hoppas också att få ännu en säsong av "Skåda med P-G" vid Fyren under veckosluten i höst. Fyrshopen kan förhoppningsvis att kunna fungera då men det är förstås beroende av Covid-19.

Fåglarna kommer att flytta oavsett och att skåda fågel är en "lågrisk-aktivitet".

 

 

2020-06-13: Ringmärkning under våren 2020 - en kort resumé

Den 41:a standardiserade vårsäsongen vid Falsterbo Fågelstation - blev, hur man än vänder och vrider på det, medelmåttig. I det här fallet betyder medelmåttig inte något dåligt. Under säsongen ringmärktes 3 742 fåglar av 58 arter - inte långt från säsongsmedeltalet för 1980–2019 på 3 809. Bland de olika arterna var det ömsom vin, ömsom vatten: lövsångaren kom till exempel bara upp i 741 märkta jämfört med genomsnittet på 1 204. Å andra sidan blev det en fin vår för rödhaken med 1 324 ringmärkta i jämförelse med genomsnittet på 1 073. Totalt 271 gransångare är den näst högsta siffran hittills, men det speglar snarare en stigande trend för arten än att det skulle handla om en ovanligt bra vår. Den högsta säsongssumman under våren uppnåddes förra året med 318 ringmärkta gransångare och alla de tio högsta summorna har infallit under de senaste tolv åren.

Det blev också en höga summor för flera av de arter som övervintrar i Afrika söder om Sahara. Rödstjärten utmärkte sig inte bara genom det höga antalet (178 ringmärkta jämfört med genomsnittet som ligger på 100) utan också genom hur utdragen flyttningsperioden blev i år - långt in i juni jämfört med slutet av maj ett normalt år. Andra långflyttare som ringmärktes i högre antal än vanligt var grå flugsnappare (35, medel 19), härmsångare (58, medel 27) och ärtsångare (134, medel på 107).

Bland de mindre vanliga arterna hittar vi två rosenfinkar, tre mindre flugsnappare, en ringtrast, en stenknäck, en gräshoppsångare och en stjärtmes av den kontinentala rasen europaeus. Vårens sällsyntaste fåglar i ringmärkningen var höksångare (vår tjugonde under vårarna), trädgårdsträdkrypare (den sjuttonde vårfågeln), nattskärra (vår åttonde vårmärkta) och två skator (vår tionde och elfte under vårmärkningen).

Tresiffriga dagssummor uppnåddes vid åtta tillfällen under säsongen, sex i april och två i maj. Allra högst var 574 fåglar den 18 april med rödhake (417) som den klart dominerande arten.
Vid sidan av den vanliga nätfångsten ringmärktes rekordmånga (124) starungar i fyrträdgården, mycket tack vare att de extra holkarna vi satt upp har visat sig vara populära.

 

 

2020-05-14: Inventering av häckande fåglar på Landgrens holme

Idag räknades häckfåglarna på Landgrens holme. Som vanligt använde jag en 20 meter hög lift placerad inne vid observationsplattformen ca 100 meter från holmen. På så sätt får man en utmärkt överblick utan att störa och kan räkna art för art med tubkikare och stegräknare (fast lite svajigt när det blåser kallt!).
Det blev åter rekord vad gäller antalet ruvande par på den lilla ön, minst 819.

En art hade fördubblat sitt antal sedan förra året nämligen kentsk tärna som hade inte mindre än 203 bon! Det bör vara Sveriges största koloni av kentsk tärna. Skrattmåsarna hade också ökat i antal och är nu den vanligaste arten på holmen med minst 367 par.

Här är de tre senaste årens resultat:

Tyvärr har skärfläckorna minskat något, nu 172 ruvande par. Det beror kanske på att kajorna går ganska hårt åt just skärfläckor. Medan tärnor och skrattmåsar ligger tätt och tryggt i kolonier häckar skärfläckorna mer utspritt. När kajorna närmar sig, ofta i småflockar, lyckas till slut en kaja irritera en ruvande skärfläcka av boet och så kan en annan kaja komma bakifrån och norpa ett ägg.

Idag kläckte de första skärfläckorna. Två par var på väg norrut men med vardera bara en unge, vilket bekräftar svårigheterna att få ut en hel kull. (Mikael Kristersson)

 

 

2020-05-05: Personal för hösten 2020 är tillsatt
Nu har vi full personalstyrka (inkl. guider) inför höstsäsongen.

 

2020-05-05: Logi på fågelstationen
På grund av covid-19-pandemin tillåter vi tills vidare bara personal att bo på stationen. Detta beslut kvarstår tills pandemin är på så stor tillbakagång att Folkhälsomyndighetens rekommendationer ändras.
Har man redan bokat plats kvarstår den och man kan även boka platser till hösten. Däremot kan vi inte lova nu, att stationen är öppen för gäster ens i höst.

 

 

2020-05-01: Halvtid i ringmärkningssäsongen

Vårens halvtidsresultat får anses vara gott. Totalsumman t.o.m. 30 april är 2 574 ringmärkta fåglar av 38 arter vilket är högt över 30-årsmedelvärdet för samma period (1 876). Vårvädret under andra halvan av mars och större delen av april har varit milt och vackert med svaga vindar i långa perioder, vilket fåglarna också har svarat på. Framför allt under april har fångstsiffrorna varit höga. Det är gärdsmyg, järnsparv, rödhake, gransångare och lövsångare som står för en stor andel och de fyra första har ringmärkts i antal över medel. För lövsångaren är det mer tveksamt. De första anlände tidigare än normalt och uppnådde för årstiden höga dagssummor men antalet motsvarar bara drygt 25% av säsongsmedelvärdet.

Även rödstjärt och svarthätta har startat säsongen tidigt och ser ut att sluta på bra antal. Av de övriga långflyttarna har törnsångare, grönsångare och svartvit flugsnappare precis anlänt och dessutom väntar några arter som kommer ännu senare. Några arter som ringmärkts i antal nära medelvärdet är svart rödstjärt, taltrast, blåmes, stare, grönfink och sävsparv.

De enda av de talrikare arterna som visar på tydligt minus hittills är koltrast, kungsfågel och bofink. Dessa är de allra tidigast anländande arterna och en del kan ha passerat innan säsongen startade. Vårens rariteter så här långt har varit en ringtrast, en östlig gransångare (rasen tristis) och en trädgårdsträdkrypare.

 

 

2020-03-21: Ny vårsäsong och ny stationschef

För exakt 40 år sedan, inleddes den första säsongen av standardiserad ringmärkning i Falsterbo. Det betyder att idag (21 mars) börjar den 41:a säsongen, och värdet av data som samlas in fortsätter att stiga. Vid projektets födelse var det primära syftet att följa populationsförändringarna. Det syftet kvarstår, men under decennierna har värdet av systematisk följning av jordens migrerande organismer aktualiserats på ett aldrig tidigare skådat sätt: det är ett av våra mest kostnadseffektiva lätt att upptäcka storskaliga effekter av klimatförändringarna. Projektets data har redan använts i flera framstående publikationer inom klimatförändringsekologi och allt börjar med ringmärkning i Fyrträdgården, från gryningen och fyra timmar framåt, med start idag.

Också för omkring 40 år sedan, axlade Lennart Karlsson för första gången ansvaret som stationschef. Fågelstationen var då ung, och hade ett, för tiden, relativt långt kommet sträckräkningsprojekt, men såg under Lennarts epok som stationschef en otrolig utveckling. Idag är Falsterbo en ledstjärna för fågelstationer världen över, genom sitt idoga stretande på hemmaplan, kombinerat med ett starkt internationellt engagemang – en nyckel till framgångsrikt arbete inom ornitologisk forskning. Lennart, snart fyllda 72 år, har i vinter dragit sig tillbaka som pensionär. Hans gärning för fågelstationen står utan like, och kommer så att göra för en lång tid framöver.

Som ny stationschef har Stephen Menzie anställts. Stephen har varit en återkommande person i fågelstationens arbete i knappt tio år och har etablerat sig som en av den nya generationens mest framstående personer inom inte minst artbestämningsforskning. Med hans breda erfarenhet av jobb inom fågelvärlden och hans förståelse för vad världen kräver av en modern fågelstation, ser vi på framtiden med nyfikenhet och välkomnar Stephen som stationschef!

 

 

 

2020-01-21: Ett unikt återfynd

Vi fick idag en rapport från Ringmärkningscentralen innehållande ett återfynd av pärluggla.
Fågeln, som var född 2008, ringmärktes vid Fyren 1 november samma år dvs. under den intensiva invasionen av pärluggla som då ägde rum (264 ringmärkta).
Elva år och 72 dagar senare återfanns den död i en vägkant nära Björklinge i Uppland (582 km NNE om Falsterbo). Sannolikt var ugglan ett trafikoffer.
I Ringmärkningscentralens lista över åldersrekord för fåglar ringmärkta i Sverige är den äldsta pärlugglan åtta år och nio månader. Det innebär att "vår" uggla nu är den äldsta återfunna!
Bland återfynden är detta en pärla, om än med sorgkant!

 

 

GAMLA NYHETER:

           

           

Tillbaka uppåt.

 

 


Bli en

 

 

 

 

 

Internationella
kontakter

 

 

Vi stöder Falsterbo Fågelstation
(alfabetisk ordn.)

 

 

 

 

Falsterbo-Vellinge
IWC

 

 


Vellinge

 

 

 

 

Stiftelsen
LUNDS
DJURSKYDDSFOND

 

 

 

 

Byggnadssnickare
BENGT MORIN

 

 

 

 


Falsterbo-Vellinge Rotaryklubb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


SOFs forskningsfonder

 

 

 

 

 

 

 

 

samt

 

283

enskilda givare

 

Senast ändrad: 2020-09-29, 22:47.
Copyright © Falsterbo Fågelstation.