Internationellt samarbete

Falsterbo fågelstation är glad att kunna tillkännage bildandet av ett formellt vänskapsavtal (Friendship Agreement) mellan oss, New Jersey Audubon's Cape May Bird Observatory (USA), Long Point Bird Observatory (Kanada) och Spurn Bird Observatory (UK). Genom detta avtal avser vi att arbeta med att främja internationella relationer för att stimulera till ökad miljömedvetenhet.

Våra respektive medarbetare eller medlemmar kommer att gynnas av samarbetet genom särskilda rabatter för att främja besök på respektive fågelstation i syfte att sprida kunskap kring fågelflyttning på en internationell nivå. Nedan finns det avtal som kommer att vara vägledande framöver. Gemensamt kommer vi att ge uttryck för vad vårt arbete på fågelstationerna innebär för att utveckla nya sätt att svara på angelägna frågor om fåglar, deras livsmiljö, och ytterst, deras bevarande för framtida generationer.

 

 

Dokument

Nyhetsbrev

m.m. (pdf)

Nyaste överst

 

Mutual Benefits

***

A global friendship agreement through the lens of the Cape May B.O. 2016
David La Puma

***

Friendship Agreement in a perspective from Falsterbo B.O. (2016)
Björn Malmhagen

***

The Friendship Agreement between New Jersey Audubon’s Cape May B.O. (USA), Falsterbo B.O.  (Sweden) and Spurn B.O. (UK).
A perspective from Spurn 2016.
Nick Whitehouse

***