Välkommen till DAGBOKEN
Ända sedan starten på 1950-talet har det skrivits en "dagbok" vid fågelstationen. Den har i princip haft samma uppbyggnad under alla år. Vi försöker nu lansera den i en ny form och med lite annorlunda innehåll. I stället för de sedvanliga oändliga uppräkningarna av iakttagna eller ringmärkta fågelarter satsar vi på en friare stil där även själva upplevelserna av vad-det-nu-vara-månde också ges plats. Tanken är dessutom att alla i personalen skall bidra till dagboken i stället för att EN person ska ha hela ansvaret för sammanställningen.
Det finns inga anspråk på att varje dag skall ha ett dagboksblad, inte heller på att uppdateringen skall vara daglig. Ringmärknings-, rastfågel- och sträcksiffror hämtas direkt ur egen databas. För övriga observationer använde vi Svalans listor, men det har tyvärr omöjligjorts av den nya versionen av Artportalen.