Möt fåglarna öga mot öga!

 

Kom på en guidning och lär mer om fåglar och fågelflyttning vid Falsterbo!
Varje år guidas mer än 5 000 personer vid Falsterbo Fågelstation. De flesta är skolbarn. En guidning omfattar alltid ringmärkning av några fåglar, ett mycket populärt inslag.

Under ringmärkningssäsongerna (april-maj samt augusti-oktober) tar vi emot grupper  (skolklasser, dagisgrupper, föreningar, företag m.fl.). Guidningarna äger rum vid Falsterbo fyr, företrädesvis under morgnar och förmiddagar. En ordinär guidning varar ungefär en timme och bl.a. ingår följande moment (anpassade efter åldersgrupper):

Orientering om Falsterbonäset 
Geografiskt läge, naturtyp, koncentrationen av flyttfåglar.

Beskrivning av fåglar och fågelflyttning
Fåglarnas utveckling och anpassning. Nutidens dinosaurier! Hur och varför flyttar fåglarna? Orientering, flyttningsstrategi, flygteknik m.m.

Fågelstationens verksamhet
Varför behövs en fågelstation? Exempel på resultat. Särskild vikt läggs vid miljöövervakning. Beståndsväxlingar hos såväl lokalt häckande fågelarter som hos nordiska flyttfåglar följs vid Falsterbo.

Ringmärkning av nyinfångade fåglar
Ingår alltid.

Boka tid
Telefon 040–473703, vardagar, helst eftermiddagar, före kl. 18:00. eller via e-post
Klicka här för en lista med redan inbokade tider.

Avgift
För skolor, förskolor, föreningar och andra icke vinstdrivande organisationer: 50 kr/person eller minst 500 kr (för grupper med färre än 10 deltagare).
För företag och andra vinstdrivande organisationer: 100 kr/person eller minst 1 000 kr (för grupper med färre än 10 deltagare).

Exkursioner i omgivningen kan anordnas efter särskild överenskommelse. Priset är beroende på tidsperiod och omfattning.
V.g. kontakta P-G Bentz 0708-561900 eller pgb@sturnus.se för upplysningar och bokning.


Sparvhök Accipiter nisus (K. Persson©)


Guidning vid fyren (P-G Bentz©)

Guidningarna stöds av:
     
 

Senast ändrad: 2017-01-17, 21:30. Copyright© 2013, Falsterbo Fågelstation.