Välj bilder ur listan t.v...

Småtärna Sterna albifrons
Foto: P-G Bentz/Sturnus