Fågellokaler på Falsterbonäset och vid Foteviken.
Falsterbonäset och Foteviken bildar tillsammans ett av Sveriges fågelrikaste områden, framför allt under flyttningen då tiotusentals fåglar av alla de slag rastar här. Även som häckningslokal är området av högsta skyddsvärde och stora arealer är naturreservat. Satellitbilden på startsidan visar några bra lokaler. Klicka på markören (eller i listan nedan t.v.) för att gå vidare till detaljerade kartor, lokal- och vägbeskrivningar samt de senaste tre dygnens fågelobsar vid resp. lokal.