Fyndlistor för ovanliga fågelarter anträffade på Falsterbonäset
Listan omfattar fynd väster om Falsterbokanalen t.o.m. 2018.
 
Urvalet är gjort enligt AERCs (Association of European Rarities Committees) riktlinjer för spontan förekomst (AERC-kategori A-C).
Alla fynd som kräver granskning är dokumenterade och godkända av SOF:s Raritetskommitté eller Skånes Regionala Rapportkommitté.
 

Kolumnbeteckningar: FDATUM: Första datum för fyndet. SDATUM: Sista datum för fyndet. FYND: Antal tillfällen då arten anträffats. IND: Antalet indivder som har påträffats (ett fynd kan bestå av flera individer). EXTRA: Håll muspekaren över INFO-bilden för mer info om fyndet. REF: Källa. Lista nederst på sidan.

SPETSBERGSGÅS  Anser brachyrhynchus Antal fynd: 54.  Antal individer: 194.

FDATUM SDATUM ANTAL   ÅLDER KÖN AKTIVITET LOKAL FYND IND   EXTRA   REF
1969-10-12 1969-10-18 1   Falsterbo 1 1     Svalan
1974-10-11 1974-10-12 1   Falsterbo golfbana 2 2   
1978-09-30 1   Skanörs ljung 3 3   
1978-11-11 1978-11-20 1   rastande Nabben 4 4   
1984-03-06 1   Skanörs hamn 5 5   
1986-01-27 1   Falsterbokanalen 6 6   
1986-09-27 1986-09-28 1   rastande Falsterbo 7 7   
1987-06-11 1   rastande Måkläppen 8 8   
1988-09-26 1   sträckande Falsterbo 9 9   
1991-10-18 2   sträckande Nabben 10 11   
1993-03-10 1993-03-20 1   rastande Knösen 11 12   
1994-10-05 1   sträckande Nabben 12 13   
1996-10-31 14   sträckande Nabben 13 27   
1997-12-07 1   sträckande Skanörs hamn 14 28   
2000-01-24 1   död Nabben 15 29   
2000-10-28 4   sträckande Ängsnäset 16 33   
2001-09-24 54   sträckande Nabben 17 87   
2001-12-22 2   rastande Ängsnäset 18 89   
2002-11-02 1   sträckande Nabben 19 90   
2002-11-20 2   sträckande Nabben 20 92   
2003-10-15 2   sträckande Nabben 21 94   
2003-11-22 7   rastande Knösen 22 101   
2003-12-28 1   sträckande Måkläppen 23 102   
2004-10-02 1   sträckande Nabben 24 103   
2004-10-09 1   sträckande Ängsnäset 25 104   
2004-11-03 2   sträckande Nabben 26 106   
2005-10-24 1   sträckande Nabben 27 107   
2006-10-29 1   rastande Knösen 28 108   
2006-11-28 1   sträckande Banvallen, Skanör 29 109   
2007-06-02 2007-06-05 1   rastande Nabben och Skanörs hamn 30 110   
2008-02-03 7   sträckande Knösen 31 117   
2008-02-04 2   sträckande Skanörs hamn 32 119   
2008-10-01 2008-10-05 2   rastande Skanörs hamnväg 33 121   
2009-02-18 1   sträckande Falsterbo fyr 34 122   
2009-12-20 10   sträckande Falsterbo fyr 35 132   
2010-10-09 1   sträckande Nabben 36 133   
2010-11-18 1   sträckande Nabben 37 134   
2011-10-09 1   sträckande Falsterbokanalen 38 135   
2011-11-13 1   sträckande Nabben 39 136   
2013-09-27 1   sträckande Nabben 40 137   
2013-11-07 1   sträckande Nabben 41 138   
2014-01-03 19   sträckande Knösen & Skanörs revlar 42 157   
2014-01-04 1   sträckande Skanörs ljung 43 158   
2014-10-15 2   sträckande Nabben 44 160   
2014-11-01 2014-11-02 1   rastande Knävången & Ängsnäset 45 161   
2015-12-08 1   sträckande Lotsvillan, Falstebokanalen 46 162   
2016-01-16 1   sträckande Nabben 47 163   
2016-11-07 9   sträckande Nabben 48 172   
2016-11-09 1   sträckande Nabben 49 173   
2016-11-14 4   sträckande Skanörs hamn 50 177   
2017-01-22 6   sträckande Knävången 51 183   
2017-11-14 9   sträckande Nabben 52 192   
2018-10-16 1   sträckande Nabben 53 193   
2018-12-26 1   sträckande Nabben 54 194   

Referenser:  
AnserANSER, Skånes Ornitologiska Förenings (SkOF) medlemstidskrift (1974-->).
FFFalsterbo Fågelstations Dagböcker (1962-->).
FiSkFåglar i Skåne, SkOFs årsbok (1975-->).
FoFlTidskriften Fauna och Flora.
FågelåretSveriges Ornitologiska Förenings årsbok (1992-->).
FöSfGärdenfors, U., Cherrug, S., Lindén, A., Petersson, B. & Ståhl, K. 1990. Förteckning över Skånes fåglar. Anser, Suppl. 25. Lund.
G. RoosRoos, G. 1984. Flyttning, övervintring och livslängd hos fåglar ringmärkta vid Falsterbo (1947–1980). Anser, Suppl. 13. Lund.
GRStandardiserade sträckräkningar vid Nabben av G. Roos (1973-2000).
MSkOFMeddelanden från Skånes Ornitologiska Förening (1962–73).
NKStandardiserade sträckräkningar vid Nabben av N. Kjellén (1986-->).
RCRingmärkningscentralen, Stockholm.
RkSOFs Raritetskommitté.
Rrk SkRegionala Rapportkommitten för Skåne.
SvalanRapportsystemet för fåglar via Internet.
VBMUlfstrand, S., Roos, G., Alerstam, T. & Österdahl, L. 1974. Visible bird migration at Falsterbo, Sweden. Vår Fågelvärld, Suppl. 8. Stockholm.
VeXMicrobirding, Vellinge (www.microbirding.se/vellinge).
VFVår Fågelvärld, Sveriges Ornitologiska Förenings medlemstidskrift (1941-->).

Sammanställt av Björn Malmhagen. Senast ändrad: 2019-05-31, 22:38.Copyright © Falsterbo Fågelstation.